comida – PKU B formula jahoda (Fenylketónúria) plv 20x32,2 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 114,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,02 € +0,02 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 114,29 € -0,02 € (-0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,02 € (0,0 %) 114,29 € (-0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 114,31 € (0,0 %)
01/22 0,00 € (0,0 %) 114,31 € (0,0 %)
10/21 0,00 € 114,31 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0858
Aplikačná forma
PLV - Prášok