comida – PKU B formula čokoláda (Fenylketónúria) plv 1x500 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 79,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,17 € (0,0 %) 79,82 € (0,0 %)
10/22 0,17 € (0,0 %) 79,82 € (0,0 %)
07/22 0,17 € (0,0 %) 79,82 € (0,0 %)
04/22 0,17 € 79,82 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady N - párovací kód, plná/čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0779
Aplikačná forma
PLV - Prášok