comida – PKU B formula čokoláda (Fenylketónúria) plv 1x500 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 79,84 € -0,15 € (-0,2 %)
Dopl. pacienta max. 0,01 € +0,01 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,83 € -0,16 € (-0,2 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,01 € (0,0 %) 79,83 € (0,0 %)
10/23 0,01 € (0,0 %) 79,83 € (-0,2 %)
07/23 0,00 € (-100,0 %) 79,99 € (+0,2 %)
04/23 0,17 € 79,82 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, ENP, PED
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0779
Aplikačná forma
PLV - Prášok