comida – PKU B formula čokoláda (Fenylketónúria) plv 20x32,2 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 111,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 111,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,01 € (0,0 %) 111,90 € (0,0 %)
01/23 0,01 € (0,0 %) 111,90 € (-0,0 %)
10/22 0,00 € (-100,0 %) 111,91 € (-2,1 %)
07/22 0,02 € 114,29 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0859
Aplikačná forma
PLV - Prášok