comida – PKU B formula (Fenylketónúria) plv 20x32,2 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 147,15 € -0,04 € (-0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 147,15 € -0,04 € (-0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 147,15 € (-0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 147,19 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 147,19 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 147,19 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0857
Aplikačná forma
PLV - Prášok