comida – PKU B formula (Fenylketónúria) plv 20x32,2 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 126,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 23,58 € +23,58 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 102,69 € -23,58 € (-18,7 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 23,58 € (0,0 %) 102,69 € (-18,7 %)
01/24 0,00 € (0,0 %) 126,27 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 126,27 € (-0,7 %)
07/23 0,00 € 127,19 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0857
Aplikačná forma
PLV - Prášok