comida – PKU B formula (Fenylketónúria) plv 20x32,2 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 127,19 € -19,96 € (-13,6 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € -0,01 € (-100,0 %)
Úhrada poisťovne 127,19 € -19,95 € (-13,6 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 0,00 € (0,0 %) 126,27 € (-0,7 %)
07/23 0,00 € (-100,0 %) 127,19 € (-13,6 %)
04/23 0,01 € (0,0 %) 147,14 € (-0,0 %)
01/23 0,00 € 147,15 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0857
Aplikačná forma
PLV - Prášok