comida – PKU B formula (Fenylketónúria) plv 1x500 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 79,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,80 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 79,80 € (0,0 %)
01/24 0,00 € (0,0 %) 79,80 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 79,80 € (-0,2 %)
07/23 0,00 € 79,99 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0778
Aplikačná forma
PLV - Prášok