Comida - PKU A Formula + LCP plv 1x400 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 45,47 € -3,32 € (-6,8 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 45,47 € -3,32 € (-6,8 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 0,00 € (0,0 %) 42,20 € (-7,2 %)
07/23 0,00 € (0,0 %) 45,47 € (-6,8 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 48,79 € (0,0 %)
01/23 0,00 € 48,79 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ENP, END
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D1223
Aplikačná forma
PLV - Prášok