CoaguChek XS PT Test PST testovacie prúžky ku koagulačnému analyzátoru (INRange/XS) 1x24 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 83,48 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 83,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 83,48 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 83,48 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 83,48 € (0,0 %)
01/20 0,00 € 83,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ANG, KCH, HEM, KAR
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

CoaguChek XS PT Test PST
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K96410
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prúžky testovacie CoaguChek SX PT Test PST 07671687019, ku koagulačnému analyzátoru, á 24ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

CoaguChek XS PT Test PST je in vitro súprava určená na meranie protrombínového času (PT) na prístroji CoaguChek INRange / CoaguChek XS. Test používa čerstvú kapilárnu plnú krv a je určený iba na sebatestovanie pacientom.

Princíp merania
Elektrochemické meranie protrombínového času po aktivácii krvnej koagulácie ľudským rekombinantným tkanivovým faktorom. Každý testovací prúžok má testovaciu oblasť obsahujúcu protrombínovú reagenciu. Po aplikácii krvi sa rozpustí reagencia a prebehne elektrochemická reakcia. Jej výsledok je premenený na dobu zrážania. Doba zrážania sa zobrazí na displeji prístroja buď v INR (Medzinárodný normalizovaný pomer - International Normalized Ratio - INR), sekundách alebo v % Quick. 

Súprava obsahuje: Testovacie prúžky a 1 kódový čip

Potrebný materiál (ale nedodaný so súpravou)
07404379, merací prístroj CoaguChek INRange alebo
04625412, merací prístroj CoaguChek XS
▪ Odberové pero, napr. CoaguChek XS Softclix
▪ Lancety, napr. CoaguChek Softclix
  
  

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred vykonaním prvého testu krvi sa odporúča pozorne si prečítať návod na obsluhu meracieho prístroja.

  • 1 testovací prúžok sa vyberie z nádoby a nádoba sa ihneď uzatvorí. Prúžok sa použije do 10 minút od jeho vybratia z nádoby.
  • Testovací prúžok sa zasunie čo najďalej do smerovacieho zariadenia. Prístroj sa zapne.
  • Kvapka krvi sa aplikujte na bok alebo vrch testovacieho prúžka do 15 sekúnd od pichnutia do prsta. Používa sa len čerstvá kapilárna krv.  

Sebatestovanie PT doplňuje stanovovanie PT u lekára, ale nie je jeho náhradou. Sebatestovanie PT zvyšuje bezpečnosť pacientov užívajúcich antikoagulanty v každodennom živote. Výsledky by mali byť zaznamenávané do zápisníka a pri každej návšteve Vášho lekára by mu mali byť ukázané. Umožní mu to jednoduchšie posúdiť celkovú kvalitu vedenia liečby.