Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 3,60 € (0,0 %) 6,78 € (0,0 %)
07/24 3,60 € (0,0 %) 6,78 € (0,0 %)
06/24 3,60 € (0,0 %) 6,78 € (0,0 %)
05/24 3,60 € 6,78 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/866/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7020A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x145 mg/20 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: fenofibrát (patrí do skupiny nazývanej „fibráty“) a simvastatín (patrí do skupiny nazývanej „statíny“).  

Liek sa používa u dospelých na:

  • zníženie hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu („zlý“ cholesterol) a triacylglycerolov (tukové látky) v krvi,
  • zvýšenie hladiny HDL-cholesterolu („dobrý“ cholesterol).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pri súbežnej liečbe s liekmi obsahujúcimi elbasvir alebo grazoprevir, nesmie dávka simvastatínu prekročiť 20 mg/deň. 

Spôsob použitia

Tableta sa užíva nezávisle od jedla, vcelku a zapíja sa pohárom vody. Tableta sa nesmie drviť ani žuť. 

Je potrebné vyhýbať sa pitiu grapefruitového džúsu (môže zvýšiť riziko vzniku svalových problémov).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný v období dojčenia. 
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou renálnou insuficienciou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liečba sa má dočasne prerušiť niekoľko dní pred veľkým plánovaným operačným výkonom a v prípade vážnejšieho stavu vyžadujúceho lekársku alebo chirurgickú starostlivosť.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Nadmerné pitie alkoholu môže zvyšovať riziko výskytu nežiaducich účinkov (rabdomyolýza). 
Počas liečby sa zriedkavo môže vyskytnúť závrat, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek nesmú užívať pacienti alergickí na arašidy a sóju (sójový lecitín) a príbuzné produkty.
Liek obsahuje oranžovú žlť FCF (E110), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.
Liek obsahuje laktózu, sacharózu.
Zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Cholib môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
- Nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť môže byť známkou rozpadu svalov. Preto ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára. Je to preto, ž ... viac >

Účinné látky

fenofibrát, simvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24