Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 3,85 € (0,0 %) 6,78 € (0,0 %)
08/22 3,85 € (0,0 %) 6,78 € (0,0 %)
07/22 3,85 € (0,0 %) 6,78 € (0,0 %)
06/22 3,85 € 6,78 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/866/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7020A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x145 mg/20 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek sa používa ako podporná liečba k diéte a cvičeniu u dospelých pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a zmiešanou dyslipidémiou na znižovanie hladín triacylglycerolov a zvyšovanie hladín HDL-cholesterolu v prípade, že hladiny LDL-cholesterolu sú dostatočne kontrolované zodpovedajúcou dávkou simvastatínu v monoterapii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pri súbežnej liečbe s liekmi obsahujúce elbasvir alebo grazoprevir, nesmie dávka simvastatínu prekročiť 20 mg/deň. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa nemajú drviť ani žuť.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov je liek kontraindikovaný.
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou renálnou insuficienciou je liek kontraindikovaný.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Liek nesmú užívať pacienti alergickí na arašidy, arašidový olej alebo sójový lecitín a príbuzné produkty.
Nadmerný príjem alkoholu môže znamenať zvýšené riziko vzniku rabdomyolýzy ako nežiaduceho účinku.
Počas liečby sa zriedkavo môže vyskytnúť závrat, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia ≥1/10 000, <1/1000).
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje oranžovú žlť FCF (E110), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.
Liek obsahuje laktózu a sacharózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Cholib môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť môže byť známkou rozpadu svalov. Preto ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára. Je to preto, že v z ... viac >

Účinné látky

fenofibrát, simvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24