Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG sol inf (vak PP-infúzny s inf.a inj.portom) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,26 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,28 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/20 0,28 € (0,0 %) 0,98 € (0,0 %)
06/20 0,28 € (0,0 %) 0,98 € (0,0 %)
05/20 0,28 € (0,0 %) 0,98 € (0,0 %)
04/20 0,28 € 0,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0181/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3461C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG sol inf 1x100 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.portom)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Liek je sterilný roztok chloridu sodného vo vode na injekcie. Základný infúzny roztok k priamemu vnútrožilovému podaniu alebo rozpúšťadlo/riediaci roztok pre lieky podávané vnútrožilovo.

Používa sa:

  • pri liečbe zníženého objemu cirkulujúcej krvi
  • pri liečbe zníženej hladiny sodíka v krvi
  • pri zvýšenej strate vody, hlavne so zvýšenými stratami sodíka (vracanie, hnačky, extrémne potenie, nadmerné močenie)
  • pri potrebe akútneho doplnenia vnútrocievneho objemu
  • ako nosný alebo rozpúšťací/riediaci roztok pre vnútrožilové podanie iných liekov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie, rýchlosť a dĺžka doby podávania lieku sa stanovujú individuálne, riadia sa indikáciou, vekom, telesnou hmotnosťou, prípadnou súbežnou liečbou a klinickým stavom pacienta, ako aj terapeutickou odozvou.
Celkové podané množstvo je nutné upraviť podľa aktuálnych výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Pre deficit Na = [140 - (akt. Na+)] x telesná hmotnosť (kg) x 0,6.
Maximálna denná dávka: 40 ml/kg telesnej hmotnosti/24 hod., čo zodpovedá 6 mmol Na/kg telesnej hmotnosti.
Odporúčaná dávka pre liečbu izotonickej extracelulárnej dehydratácie a deplécie sodíka u dospelých pacientov je 500 ml až 3 litre počas 24 hodín.

Pediatrická populácia
Pri klinických stavoch ako nedostatočná perfúzia tkanív/šok, hypovolémia je odporúčané 10 – 20 ml/kg telesnej hmotnosti. Po zhodnotení stavu a fyziologickej odozvy pediatrického pacienta je možné aplikáciu zopakovať. Maximálna odporúčaná dávka je 60 ml/kg telesnej hmotnosti.
U predčasne narodených novorodencov a novorodencov s nezrelou funkciou obličiek môže dochádzať k nadbytočnému zadržiavaniu sodíka v sére. Preto sa u týchto novorodencov opakované infúzie chloridu sodného majú podávať až po stanovení hladiny sodíka v sére.

Pri každom podaní sa musia pozorne sledovať koncentrácie elektrolytov v sére. Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na intravenózne (i.v.) podanie. Liek je určený len na jednorazové použitie. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom – viď SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa môže podávať tehotným a dojčiacim ženám za prísnej lekárskej kontroly.
Roztok je kontraindikovaný u pacientov s hypernatriémiou alebo hyperchlorémiou. Musia sa vziať do úvahy aj kontraindikácie spojené s pridaným liekom.
Chlorid sodný sa musí používať opatrne u pacientov s hypertenziou, zlyhaním srdca, periférnym alebo pľúcnym edémom, poruchou funkcie obličiek, preeklampsiou, aldosteronizmom alebo u pacientov, ktorých ochorenie alebo liečba (napr. kortikosteroidmi) majú vplyv na zadržiavanie sodíka.
Liek nesmie byť po prvom odbere znova použitý.
Neuchovávajte v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24