Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG sol inf (vak PP-infúzny s inf.a inj.portom) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,26 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,11 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 1,11 € (0,0 %) 0,15 € (0,0 %)
11/23 1,11 € (0,0 %) 0,15 € (0,0 %)
10/23 1,11 € (0,0 %) 0,15 € (0,0 %)
09/23 1,11 € 0,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0181/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3461C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG sol inf 1x100 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.portom)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Sterilný roztok chloridu sodného vo vode na injekcie. Základný infúzny roztok k priamemu vnútrožilovému podaniu alebo rozpúšťadlo/riediaci roztok pre lieky podávané vnútrožilovo. 

Používa sa:

  • pri liečbe zníženého objemu cirkulujúcej krvi,
  • pri liečbe zníženej hladiny sodíka v krvi,
  • pri zvýšenej strate vody, hlavne so zvýšenými stratami sodíka (vracanie, hnačky, extrémne potenie, nadmerné močenie),
  • pri potrebe akútneho doplnenia vnútrocievneho objemu,
  • ako nosný alebo rozpúšťací/riediaci roztok pre vnútrožilové podanie iných liekov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie, rýchlosť a dĺžka doby podávania lieku sa stanovujú individuálne, riadia sa indikáciou, vekom, telesnou hmotnosťou, prípadnou súbežnou liečbou a klinickým stavom pacienta, ako aj terapeutickou odozvou.
Celkové podané množstvo je nutné upraviť podľa aktuálnych výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Pre deficit Na = [140 - (akt. Na+)] x telesná hmotnosť (kg) x 0,6.
Maximálna denná dávka: 40 ml/kg telesnej hmotnosti/24 hod., čo zodpovedá 6 mmol Na/kg telesnej hmotnosti.
Odporúčaná dávka pre liečbu izotonickej extracelulárnej dehydratácie a deplécie sodíka u dospelých pacientov je 500 ml - 3 litre počas 24 hodín.

Pediatrická populácia
Pri klinických stavoch ako nedostatočná perfúzia tkanív/šok, hypovolémia je odporúčané 10 – 20 ml/kg telesnej hmotnosti. Po zhodnotení stavu a fyziologickej odozvy pediatrického pacienta je možné aplikáciu zopakovať.
Maximálna odporúčaná dávka je 60 ml/kg telesnej hmotnosti.
U predčasne narodených novorodencov a novorodencov s nezrelou funkciou obličiek môže dochádzať k nadbytočnému zadržiavaniu sodíka v sére. Preto sa u týchto novorodencov opakované infúzie chloridu sodného majú podávať až po stanovení hladiny sodíka v sére.

Spôsob použitia

Intravenózne použitie. 
Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta.
Roztok sa musí podávať aseptickou metódou pomocou sterilného zariadenia. 

Podrobný návod na použitie viď SPC časť 6.6.

Upozornenie

Liek podáva lekár alebo zdravotná sestra.
Počas podávania sa musí monitorovať rovnováha tekutín a plazmatické koncentrácie elektrolytov v sére.
Liek sa môže používať počas tehotenstva.
Liek sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu hlavne s ohľadom na sérový sodík, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
Liek sa môže používať počas dojčenia za prísnej lekárskej kontroly.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hyperhydratáciou, edematóznymi stavmi, renálnym zlyhávaním (oligúria až anúria), srdcovou dekompenzáciou, ťažkým stupňom hypertenzie, metabolickou acidózou (všeobecné obmedzenia infúznej terapie).
Pri miešaní s inými liekmi je potrebné zohľadniť možné inkompatibility.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
nadbytok tekutín (hyperhydratácia); nadbytok sodíka v krvi (hypernatriémia); pokles hladiny sodíka v krvi (iatrogénna hypona ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24