Celiprolol Vitabalans 200 mg tbl flm (obal HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,94 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,94 € (0,0 %) 4,68 € (0,0 %)
05/20 0,94 € (0,0 %) 4,68 € (0,0 %)
04/20 0,94 € (0,0 %) 4,68 € (0,0 %)
03/20 0,94 € 4,68 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Celiprolol Vitabalans 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0234/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
21234
Názov produktu podľa ŠÚKL
Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (obal HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory. Liek sa používa:

  • na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku)
  • na prevenciu záchvatov stabilnej angíny pektoris.

Liek má tiež vazodilatačný účinok, čo znamená, že tento liek rozširuje krvné cievy a následne znižuje krvný tlak v pokoji a pri fyzickej námahe u pacientov s hypertenziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
Počiatočná dávka je 200 mg 1x denne. Ak je odpoveď na liečbu nedostatočná, dávka sa môže zvýšiť po 2 - 4 týždňových intervaloch, až na 400 mg 1x denne. Krvný tlak sa môže znižovať postupne a cieľový tlak sa môže dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov.

Stabilná angína pektoris
Odporúčaná denná dávka je 200 mg. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť po 2 - 4 týždňových intervaloch, až na 400 mg denne. 

Porucha funkcie obličiek
Zvyčajne nie je potrebné znížiť dávku u pacientov s miernou renálnou insuficienciou. U pacientov s klírensom kreatinínu 15 - 40 ml/min sa má celiprolol používať s opatrnosťou a dávka sa má znížiť na 100 mg 1x denne (pozri časti 4.4). 

Porucha funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii obmedzené údaje. Celiprolol sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene a má sa zvážiť zníženie dávky (pozri časti 4.4). 

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa odporúča, aby sa liečba ukončila postupne v priebehu 1 - 2 týždňov.

Spôsob použitia

Liek sa podáva s pohárom vody, minimálne polhodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle, v pravidelných časových odstupoch.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť.
Používanie počas dojčenia sa neodporúča.
Celiprolol sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti.
Celiprolol sa má používať s opatrnosťou u starších pacientov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 15 ml/min) a pri ťažkej poruche funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný pri bronchospazme alebo bronchiálnej astme.
Celiprolol sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s AV blokom 1. stupňa a je kontraindikovaný u pacientov s AV blokom 2. alebo 3. stupňa.
Liek je kontraindikovaný pri hypotenzii (systolický krvný tlak menej ako 100 mmHg).

Ak sa srdcový pulz zníži na menej ako 50 - 55 úderov za minútu v pokoji a u pacienta sa vyskytnú symptómy súvisiace s bradykardiou, dávka sa má znížiť.
Celiprolol nemá používať spolu s liečivami s úzkym terapeutickým indexom.
Liek sa nemá užívať súbežne s inhibítormi MAO-A.
Liek može mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4 a 4.3).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov zo 100):
· únava, závrat, ospalosť
· bolesť hlavy, zmätenosť, nervozita,
· potenie
· nespavosť, nočné mory
· depresia, psychóza alebo halucinácie
· ... viac >

Účinné látky

celiprololi hydrochloridum

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60