CarciReagent testovacia súprava na detekciu metabolitov tyrozínu v moči 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

CarciReagent
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P6205A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Súprava testovacia CarciReagent CR/001, preukázanie orientačného množstva monohydroxyfenolových metabolitov (tyrozínu) v moči
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka, testovacia súprava na preukázanie orientačného množstva monohydroxyfenolových metabolitov (tyrozínu) v moči (Jednorazový laický semikvantitatívny test na samotestovanie) (Chemická chromogénna metóda). Používa sa ako včasná diagnostika pred vážnym ochorením.

Ide o chemickú chromogénnu metódu. Prítomnosť hľadanej látky v testovanej vzorke je odhalená prostredníctvom chemickej reakcie, ktorá vyvolá viditeľné farebné zmeny, ktoré sú následne porovnané s farebnou stupnicou (8 možných farieb).
Semikvantitatívne – znamená, že popisuje jav čiastočne kvantitatívne, v dohodnutej stupnici, bez presných čísiel a fyzikálnych alebo chemických jednotiek.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Postupuje sa podľa priloženého pracovného postupu v balení výrobku.
1. Na vyšetrenie sa používa vždy prvý ranný moč (stredný prúd moču) odobraný do ľubovoľnej čistej nádoby bez stôp umývacích prostriedkov a dezinfekcií.
2. Pomocou ochranného plastového krytu sa ampulka zakryje a opatrne sa odlomí jej špička. Je potrebné zaobchádzať s ňou opatrne, obsahuje kyselinu. Test sa má vykonať okamžite po otvorení ampulky.
3. Do kvapkadla sa nasaje vzorka moču.
4. Pridajú sa 3 ml moču do ampulky, potom sa moč doplní po rysku.
5. Po 3 – 5 minútach pôsobenia sa vyhodnotí zafarbenie tekutiny (prípadne sedimentu) vizuálnym porovnaním s priloženou farebnou stupnicou.
6. Vyhodnotí sa, či je obsah tyrozínu v moči negatívny alebo pozitívny podľa priloženej farebnej stupnice a tabuľky v návode.

Pozor, pri dlhšej reakcii moču s reagentom (viac ako 10 minút) dochádza k degradácii zmesi a farba už nezodpovedá možnému výsledku testu.

Upozornenie: Výsledok testu je len orientačný a je vždy nutné zdravotný stav a výsledok testu konzultovať s lekárom. Tekutina v ampulke je zdraviu škodlivá pri požití, dráždi oči a pokožku. Používať so zvýšenou opatrnosťou. Pri postriekaní kože alebo odevu, umyte rýchlo mydlovou vodou. Pri zasiahnutí očí, okamžite vypláchnite tečúcou vodou a vyhľadajte lekára. 
Výsledok testu môže byť ovplyvnený tak falošne pozitívne, ako aj falošne negatívne skladbou potravín a živín. Z tohto dôvodu odporúčame v čase minimálne 48 hodín pred vykonávaním testu vynechať napríklad potraviny s vysoký obsahom bielkovín, s vysokým obsahom tuku, mliečne výrobky, kávu, čaj a alkohol. Ide napríklad o tieto potraviny: čokoláda a citrusové ovocie, konzervované sardinky, paradajky, mlieko, nápoje s kyselinou mliečnou, syr, zvieracia pečeň, hovädzie mäso, jogurt, kondenzované mlieko, klobása, šunka, kvasené potraviny, fazuľa, šošovica, ananás, banány, figy, hrozno, ocot, morské plody a ryby. Citlivosť testu môže byť ovplyvnená variabilitou zloženia moču, diétou, diagnózou pacienta či medikáciou liekov. Test je určený na jednorazové použitie. Test je určený pre laické osoby staršie ako 18 rokov.

Informácia od dodávateľa *

CarciReagent – diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro na samotestovanie, určená na detekciu monohydroxyfenolových metabolitov (tyrozínu) a jeho orientačné množstvo v moči pacienta (Laický semikvantitatívny test na samotestovanie).
Viac informácií vrátane odkazov na referencie nájdete na www.carcireagent.com

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.