Canesten GYN 1 deň mäkká vaginálna kapsula cps vam 500 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al+ 1 PP aplikátor), 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Canesten GYN 1 deň mäkká vaginálna kapsula
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0228/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5700D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Canesten GYN 1 deň 500 mg mäkká vaginálna kapsula cps vam 1x500 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al+ PP aplikátor)
Aplikačná forma
CPS VAM - Mäkká vaginálna kapsula
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 8,99 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo klotrimazol, čo širokospektrálne antimykotikum, ktoré sa používa na na liečbu infekcií pošvy a infekcií vonkajších pohlavných orgánov spôsobených mikroorganizmami citlivými na klotrimazol (predovšetkým rodu Candida). 

Liek sa používa u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov (u dospievajúcich mladších ako 16 rokov iba po konzultácii s lekárom) pri nasledovných príznakoch kvasinkovej infekcie:

  • výtok z pošvy (hustý, biely až žltý, hrudkovitý, bez zápachu),
  • svrbenie, pálenie pošvy, sčervenenie, opuch a bolestivosť.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
1 vaginálna kapsula ako jednorazová dávka.

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 7 dní alebo sa objavujú opakovane, je potrebná konzultácia s lekárom.

Spôsob použitia

Mäkká vaginálna kapsula sa má zaviesť čo najhlbšie do pošvy pomocou priloženého aplikátora, večer pred spaním (nesmie sa prehĺtať).

Piest aplikátora sa vytiahne smerom von, vaginálna kapsula sa vloží do aplikátora aj jemným krúživým pohybom sa pevne umiestni do držiaka.
Naplnený aplikátor sa zavedie do pošvy, najlepšie v polohe ležmo s mierne nadvihnutými končatinami.
Piest sa zatlačí úplne dovnútra aplikátora a potom sa aplikátor vytiahne.

Počas tehotenstva sa má vaginálna kapsula zaviesť do pošvy umytým prstom, bez aplikátora, aby sa zabránilo poraneniu krčka maternice.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva pri doržaní zavádzania bez aplikátora. Počas 1. trimestra tehotenstva je však vhodné začať liečbu iba pod dohľadom lekára. Pôrodné cesty sa majú udržiavať čisté, najmä počas posledných 4-6 týždňov tehotenstva.
Liek sa môže používať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 12 rokov nebola stanovená.
Odporúča sa vyhnúť sa liečbe počas menštruácie a ukončiť liečbu pred jej začatím.
Počas liečby sa odporúča zdržať sa pohlavného styku.
Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, osobitne v prípade vzniku symptómov, ako je svrbenie a zápal.
Liek môže dočasne a iba počas liečby znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru. 
Počas používania lieku sa nemajú používať tampóny, vaginálne výplachy, spermicídy alebo iné prípravky na vaginálne použitie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s nasledujúcou frekvenciou:
Časté, môžu postihnúť až 1 z 10 pacientok:
- pálenie
Menej časté, môžu postihnúť až 1 zo 100 pacientok:
- bolesť brucha
- ... viac >

Účinné látky

klotrimazol

Indikačná skupina

54 - Gynekologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36