Brintellix 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,55 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,88 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/21 3,20 € (-9,9 %) 23,88 € (0,0 %)
02/21 3,55 € (0,0 %) 23,88 € (0,0 %)
01/21 3,55 € (0,0 %) 23,88 € (0,0 %)
12/20 3,55 € 23,88 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brintellix 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/891/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8551A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brintellix 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo vortioxetín. Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva a používa sa na liečbu depresie, vrátane smútku, vnútorného napätia (pocitu úzkosti), porúch spánku (skrátenia spánku), zníženia chuti do jedla, problémov s koncentráciou, pocitov bezcennosti, straty záujmu o obľúbené činnosti, pocitu spomalenia. Liek sa používa na liečbu depresívnych epizód a recidivujúcich depresívnych porúch u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vo veku menej ako 65 rokov:
Počiatočná odporúčaná dávka je 1 tableta (10 mg) 1x denne. V závislosti od odpovede pacienta je možné zvýšiť dávku na maximálne 20 mg 1x denne alebo znížiť dávku na minimálne 5 mg 1x denne.
Liečba je dlhodobáa. Po odznení depresívnych symptómov sa odporúča najmenej 6-mesačná liečba na upevnenie antidepresívnej odpovede.

Starší pacienti vo veku viac ako 65 rokov:
Má sa začať najnižšou účinnou dávkou, t.j. 5 mg 1x denne. Pri liečbe pacientov nad 65 rokov dávkami vyššími ako 10 mg 1x denne sa odporúča opatrnosť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa potrebným množstvom vody.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá používať, ak si klinický stav ženy nevyžaduje liečbu vortioxetínom.
U dojčiacich žien lekár rozhodne, či sa má prerušiť dojčenie alebo sa má prerušiť/ukončiť liečba vortioxetínom, so zreteľom na prospešnosť dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
U detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov sa liek neodporúča, pretože bezpečnosť a účinnosť lieku v tejto vekovej skupine nebola stanovená.
Pri prerušení/ukončení liečby nie je potrebné postupné znižovanie dávky.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkohol.
Súčasné užívanie lieku a rastlinných prípravkov obsahujúcich ľubovník bodkovaný môže spôsobiť vyšší výskyt nežiaducich reakcií, vrátane serotonínového syndrómu.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti však majú byť pri vedení motorových vozidiel alebo obsluhe strojov opatrní, a to najmä na začiatku liečby alebo pri zmene dávky.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pozorované vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a objavujú sa počas prvých dvoch týždňov liečby. Tieto reakcie sú obvykle dočasné a nevedú k prerušeniu liečby.
Vedľajšie úči ... viac >

Účinné látky

vortioxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48