Boostrix Polio sus iru (striek.skl.napl.s ihlou) 10x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 224,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 224,33 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 224,33 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 224,33 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 224,33 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 224,33 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, INF, ALG
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Boostrix Polio
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0373/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45411
Názov produktu podľa ŠÚKL
Boostrix Polio sus iru 10x0,5 ml (striek.skl.napl.s ihlou)
Aplikačná forma
SUS IRU - Injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke

Popis a určenie

Očkovacia látka sa používa na ochranu pred štyrmi ochoreniami:

  • pred záškrtom,
  • tetanom (kŕčom žuvacieho svalu),
  • pertussis (čiernym kašľom),
  • poliomyelitídou (detskou obrnou).

Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami. Žiadna zo zložiek očkovacej látky nemôže spôsobiť záškrt, tetanus, čierny kašeľ alebo poliomyelitídu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Očkovaciu látku možno podať osobám starším ako 3 roky.

Základné očkovanie:
Odporúča sa jedna 0,5 ml dávka očkovacej látky. Po podaní prvej dávky sa odporúča podať ďalšie 2 dávky očkovacej látky a to nasledovne:

  • druhá injekcia sa podáva o 1 mesiac od podania 1. dávky
  • tretia injekcia sa podáva o 6 mesiacov od podania po 1. dávky

Preočkovanie:
​Opakované očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne sa má vykonávať v intervaloch, ktoré sú v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

Očkovacia látka sa môže použiť pri ošetrení poranení, u ktorých je podozrenie na tetanovú infekciu u jedincov, ktorí v minulosti dostali základnú očkovaciu schému očkovacou látkou obsahujúcou tetanový toxoid a u ktorých je indikované podanie posilňovacej dávky proti záškrtu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Imunoglobulíny proti tetanu majú byť podávané súbežne, a to v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa podáva hlbokou intramuskulárnou injekciou prednostne do deltoidnej oblasti. Za žiadnych okolností sa nesmie podať intravenózne.
Pred použitím sa má očkovacia látka ohriať na izbovú teplotu a dôkladne potriasť. Pred podaním sa má očkovacia látka opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu má byť očkovacia látka zlikvidovaná.

Upozornenie

Očkovaciu látku možno podať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení rizika a prínosu očkovacej látky.
Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky u detí mladších ako 3 roky nebola stanovená.
Očkovacia látka sa má odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu.
Boostrix Polio obsahuje kyselinu para-aminobenzoovú, fenylalanín, sodík a draslík.
Uchovávať v chladničke (2-8°C). Neuchovávať v mrazničke. Po vybratí z chladničky je očkovacia látka stabilná 8 hodín pri teplote +21 °C.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako je tomu pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach, vo veľmi zriedkavých prípadoch (po menej ako 1 z 10 000 dávok očkovacej látky) sa môžu vyskytnúť závažné alergické r ... viac >

Účinné látky

antigén Bordetella pertussis - filamentózny hemaglutinín (FHA), antigén Bordetella pertussis - pertaktín (PRN), antigén Bordetella pertussis - pertusový toxoid (anatoxín) (PT), difterický toxoid (anatoxín), inaktivovaný poliovírus - typ 1 (kmeň Mahoney), inaktivovaný poliovírus - typ 2 (kmeň MEF-1), inaktivovaný poliovírus - typ 3 (kmeň Saukett), tetanický toxoid (anatoxín)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36