Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Prerušení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 1,45 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
06/24 1,45 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
05/24 1,45 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
04/24 1,45 € 4,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Biston
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0028/75-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03417
Názov produktu podľa ŠÚKL
Biston tbl 50x200 mg (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny tzv. antiepileptík. Používa sa pri liečbe:

  • rôznych druhov epilepsie s poruchami psychických a fyzických funkcií, bolestivých stavov vyvolaných poškodením periférnych nervov následkom cukrovky (diabetická neuropatia)
  • pri tzv. močovej úplavici (centrálny diabetes insipidus)
  • pri bolestiach v oblasti niektorého nervu (neuralgia)
  • pri odvykaní závislosti od alkoholu

Preventívne sa užíva pri tzv. bipolárnej afektívnej poruche (psychiatrickom ochorení, pri ktorom sa strieda euforická povznesená nálada s chorobným smútkom – depresiou). 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 11. 6. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Podávanie deťom mladším ako 3 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Epilepsia:
Dospelí:
iniciálna dávka 100 − 200 mg (1 - 2x denne) sa v týždenných intervaloch zvyšuje až na optimálnu dávku 200 − 800mg denne, podávanú v 3 čiastkových dávkach.

Deti staršie ako 3 roky:
liečba sa začína veľmi nízkymi dávkami (riziko alergických kožných reakcií, poruchy zraku či ataxia), t. j. 5 − 10 mg/kg/deň v 3 − 4 čiastkových dávkach, ktoré sa v týždenných intervaloch zvyšujú až na dávku 15 − 25 mg/kg/deň.

Neuralgie:
Dospelí:
dávkovanie je nutné stanoviť individuálne, zvyčajne sa prvý deň podáva 100 − 200mg, potom sa dávky pomaly zvyšujú až do ústupu bolesti, spravidla až na dávku 200 mg (3-4x denne), neskôr sa dávkovanie postupne znižuje až na dávku, ktorá stačí zabrániť novému výskytu bolestivých paroxyzmov.

Bolestivé stavy pri diabetickej neuropatii alebo centrálny diabetes insipidus:
Dospelí: 200-300 mg 2x denne.

Profylaxia bipolárnej afektívnej poruchy:
Dospelí: 300-400 mg 2x denne.

Liečba odvykacieho stavu po alkohole:
Dospelí: 300-800 mg 2x denne.

Dĺžka a ukončenie liečby: Určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo po jedle, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek 
môže znižovať účinnosť kontraceptív (lieky proti počatiu). 
Ženám vo fertilnom veku sa má počas liečby karbamazepínom odporučiť alternatívna metóda antikoncepcie a ešte dva týždne po ukončení liečby (podaní poslednej dávky).
Liek sa nesmie podávať deťom vo veku do 3 rokov.
U detí vo veku do 6 rokov si liečba karbamazepínom vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchami funkcie pečene, kostnej drene, ťažkými poruchami obličiek a poruchami prevodového systému srdca.
Pred začiatkom liečby je nutné vyšetriť krvný obraz a funkciu pečene. 

Liek je kontraindikovaný pri súbežnom používaní s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) ) a do 14 dní po ich vysadení.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
V prípade kožných nežiaducich účinkov je nutné kontaktovať ošetrujúceho lekára.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky alebo iné neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku so svojím lekárom, ale bez jeho súhlasu liečbu neprerušujte.
Niektoré vedľajšie účinky môžu ... viac >

Účinné látky

karbamazepín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36