Betaloc 1 mg/1 ml sol inj (amp.skl.) 5x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Betaloc 1 mg/1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0492/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83974
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betaloc 1 mg/1 ml sol inj 5x5 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu, predchádzanie poruchám srdca spôsobeným zmenami vencových tepien srdca, ale aj pri podozrení alebo pri potvrdenom infarkte myokardu (upchatie príslušných ciev srdca).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Supraventrikulárna tachyarytmia:
Najprv sa podáva intravenózne dávka 5 mg (= 5 ml) rýchlosťou 1-2 mg za minútu. Dávka sa môže opakovať v 5-minútových intervaloch, až kým sa nedosiahne uspokojivá odpoveď. Väčšinou postačuje celková dávka 10-15 mg (= 10-15 ml). Maximálna odporúčaná intravenózna dávka je 20 mg (= 20 ml).

Profylaxia a liečba ischémie myokardu, tachyarytmie a bolesti pri suspektnom alebo potvrdenom infarkte myokardu:
Akútny stav: 5 mg (= 5 ml) intravenózne. Dávka sa môže opakovať v 2-minútových intervaloch do maximálnej dávky 15 mg (= 15 ml). 15 minút po poslednej intravenóznej dávke sa má podať perorálne 50 mg metoprololu, každých 6 hodín počas 2 dní.
V terapii sa má pokračovať liekom, s riadeným uvoľňovaním metoprololu.

Pacienti so zníženou funkciou pečene:
Ak sú prítomné známky závažnej poruchy funkcie pečene, je potrebné zvážiť zníženie dávkovania.

Spôsob použitia

Liek sa podáva parenterálne (podaním do žily alebo tepny) pod dohľadom školeného personálu na pracovisku s možnosťou monitorovania krvného tlaku, EKG a s vybavením potrebným na resuscitáciu.
Roztok je určený na aplikáciu v nezriedenej forme. V prípade potreby sa môže pridávať do infúznych roztokov nasledovne: 40 ml injekčného roztoku lieku (8 ampuliek) sa môže pridať do 1 000 ml týchto infúznych roztokov: 0,9 % chlorid sodný, manitol 150 mg/ml, glukóza 100 mg/ml, glukóza 50 mg/ml, fruktóza 200 mg/ml, invertný cukor 100 mg/ml, Ringerov infúzny roztok, Ringerov roztok s glukózou a Ringer-acetát.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva a dojčenia, ak to nie je bezpodmienečne nutné.
S podávaním lieku deťom sú obmedzené skúsenosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou periférneho krvného zásobovania, kde hrozí vznik gangrény.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia. (< 1/10 000)
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Zriedený roztok lieku Betaloc sa má použiť do 12 hodín.
Injekčný roztok Betaloc 1 mg/1 ml sa nemá miešať s Macrodexom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa hlásili u pacientov, ktorí boli liečení tabletami alebo injekciami metoprololu (metoprolol je účinná látka Betalocu).
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 paci ... viac >

Účinné látky

metoprolol tartarát

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60