BECLOMET EASYHALER 200 mcg plv inh (inh.plast.) 1x200 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 10,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 18,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 10,87 € (0,0 %) 18,20 € (0,0 %)
07/20 10,87 € (0,0 %) 18,20 € (0,0 %)
06/20 10,87 € (0,0 %) 18,20 € (0,0 %)
05/20 10,87 € 18,20 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN, ORL
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BECLOMET EASYHALER 200 mcg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0378/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53876
Názov produktu podľa ŠÚKL
BECLOMET EASYHALER 200 mcg plv inh 1x200 dávok (inh.plast.)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje beklometazóndipropionát (kortikoid), ktorý má protizápalový účinok. Používa sa na liečbu ľahkej, strednej a ťažkej formy pretrvávajúcej prieduškovej astmy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Pri ukončovaní liečby treba liek vysadzovať postupne a liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Pre pacientov s ľahkou formou astmy (2. stupeň) je začiatočná dávka 400 μg denne, ktorá sa môže v prípade potreby zvýšiť na 800 μg denne.
U pacientov so strednou (3. stupeň) alebo ťažkou (4. stupeň) astmou môže byť začiatočná dávka 800 - 1600 μg denne. 
Udržiavacia dávka sa upravuje podľa individuálnej potreby pacienta tak, aby bola astma pod kontrolou a dávka sa znížila na najnižšiu, potrebnú na dosiahnutie efektívnej kontroly astmy.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
Odporúčanou dennou dávkou je 1-2 inhalácie 2x denne. 
V závažnejších prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 8 inhalácií denne rozdelené do 2-4 dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov
Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 inhalácia 2x denne podľa veku dieťaťa a odpovede na liečbu. 
V závažnejších prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 4 inhalácie denne rozdelené do 2-4 dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.

Terapeutický účinok nastúpi v priebehu niekoľkých dní po začatí liečby.
Maximálny účinok sa dosiahne v priebehu 2-3 týždňov.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie, neprehĺtať.
Pred použitím potriasť.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Beclomet Easyhaler 200 mcg.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.

Upozornenie

Bezpečnosť podávania beklometazóndipropionátu počas tehotenstva u ľudí nie je stanovená. 
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
U detí sa odporúča počas liečby pravidelne merať ich výšku.
Pri používaní môžu vzniknúť vedľajšie účinky ako kandidóza ústnej dutiny a hrdla, zachrípnutie, kašeľ, podráždenie hrdla a bolesť v hrdle.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 6 mesiacov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

beklometazón

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36