Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 4,17 € (0,0 %) 1,54 € (0,0 %)
07/24 4,17 € (0,0 %) 1,54 € (0,0 %)
06/24 4,17 € 1,54 €
05/24 - -
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Baneocin
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0792/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
74987
Názov produktu podľa ŠÚKL
Baneocin ung der 1x20 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG DER - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je dermálna masť je antibiotikum na lokálne použitie. Obsahuje dve antibiotiká, neomycín a bacitracín, ktoré pôsobia proti širokému spektru baktérií, ktoré spôsobujú infekciu.

Používa sa na:

  • liečbu bakteriálnych kožných infekcií, ktoré sa objavia na povrchových vrstvách kože, napr. furunkuly, karbunkuly (po chirurgickom výkone), folikulitída postihujúca časť tváre a krku porastenú chlpmi, hlboké folikulitídy, hnisavé hidradenitídy, periporitídy, paronýchie.
  • liečbu a prevenciu infekcií povrchových rán, popálenín a vredov, ktoré sa objavia počas alebo po liečbe inej, už existujúcej infekcie, napr. nákazlivé impetigo, infikované varikózne vredy, sekundárne infikované ekzémy, sekundárne infikované tržné a rezné rany, obareniny, popáleniny, zákroky v plastickej a kozmetickej chirurgii (tiež na profylaktické použitie a na ošetrenie)
  • prevenciu infekcií po kožnom chirurgickom zákroku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti a dospelí
Vo všeobecnosti sa masť u dospelých a detí používa 2-3x denne.
Pri lokálnej aplikácii nesmú dávky neomycínu prekročiť 1 g denne (zodpovedajúci 200 g masti) počas 7 dní. Pri opakovanom použití sa má táto maximálna dávka znížiť na polovicu.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Masť sa má zľahka naniesť na postihnuté miesto a v prípade potreby obviazať. Obviazaním je možné zvýšiť účinok masti.
V pooperačnej starostlivosti sa masť rozotretá na kúsku gázy používa na priamu lokálnu liečbu infikovaných alebo poranených telesných dutín (napr. infekcií vonkajšieho zvukovodu, nehojace sa rany alebo chirurgické jazvy). Masť sa nemá aplikovať do vonkajšieho zvukovodu, ak je perforovaný ušný bubienok. Nesmie sa aplikovať do oka. Masť sa nemá dostať do úst, najmä u detí.

Upozornenie

U tehotných a dojčiacich žien sa liek sa má podávať len ak možné prínosy prevyšujú nad rizikami pre plod.
Liek sa nesmie používať na liečbu rozsiahlych závažných kožných lézií, lebo absorpcia liečiva môže spôsobiť ototoxicitu so stratou sluchu.
Pri použití oveľa vyšších dávok ako sú odporúčané, najmä u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek, je potrebná opatrnosť kvôli zvýšenému riziku toxicity.
Kvôli riziku kumulatívnej toxicity je treba vyhnúť sa kombinovanému použitiu topických a systémových aminoglykozidov.
Pri dlhodobej liečbe sa má venovať zvláštna pozornosť možnému nadmernému rozmnožovaniu rezistentných organizmov, najmä plesní.
Ak sa objaví alergia alebo superinfekcia, liek sa má vysadiť.
V prípade vystavenia sa slnku alebo ultrafialovému žiareniu nemožno vylúčiť fotosenzitivitu alebo fototoxické reakcie (frekvencia výskytu je neznáma). 
Liek obsahuje lanolín, ktorý môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). 
Uchovávať pri teplote do 25 °C  vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- Alergické reakcie (prejavy môžu zahŕňať: začervenanie, suchú kožu, šupinatenie kože, kožnú vyrážku, svrbenie, neschopnosť hojenia sa aleb ... viac >

Účinné látky

bacitracinum zincicum, neomycini sulfas

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36