Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,03 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 1,22 € (0,0 %) 2,81 € (0,0 %)
11/17 1,22 € (0,0 %) 2,81 € (0,0 %)
10/17 1,22 € (0,0 %) 2,81 € (0,0 %)
09/17 1,22 € 2,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BACTROBAN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0147/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90778
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bactroban ung der 1x15 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG DER - Masť
Dodávatelia

Popis a určenie

Dermálna (kožná) masť obsahuje liečivo mupirocín. Patrí medzi antibiotiká. Používa sa na prevenciu alebo liečbu bakteriálnych kožných infekcií.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dospelí/deti/starší pacienti/pacienti s poškodením funkcie pečene: Masť nanášať 2‑ až 3‑krát denne do 10 dní v závislosti od odpovede.
Malé množstvo masti sa má naniesť tak, aby pokrylo postihnuté miesto. Liečené miesto možno prekryť obväzom. Masť je vhodná len na lokálnu aplikáciu.

Upozornenie:
V prípade, že sa dermálna masť aplikuje na popraskané bradavky je potrebné ich pred dojčením dôkladne umyť.
Masť sa nemá používať pri stavoch, kde je možná absorpcia veľkého množstva makrogolu, najmä ak existujú známky stredne závažného alebo závažného poškodenia funkcie obličiek.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi zriedkavo (u menej ako 1 z 10 000 osôb) sa vyskytli príznaky závažnej celkovej alergickej reakcie:
- vystúpená a svrbivá vyrážka,
- opuch, niekedy opuch tváre alebo úst, ktorý môže spôsobiť p ... viac >

Účinné látky

mupirocín

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24