B.BRAUN Metronidazol 5 mg/ml sol inf 500 mg (fľ. PE) 20x100 ml

Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0327/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76566
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml sol inf 20x100 ml/500 mg (fľ. PE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Metronidazol B. Braun 5 mg/ml patrí do skupiny antibiotík a používa sa na liečbu vážnych infekcií spôsobenými baktériami senzitívnymi na aktívnu zložku - metronidazol. Liek Vám môže byť podávaný na liečbu ktoréhokoľvek z nasledujúcich ochorení: infekcie centrálneho nervového systému ako sú abscesy (lokálne hnisavé infekcie) v mozgu, zápal mozgových blán, zápal pľúc a dýchacích ciest ako je napríklad nekrotizujúca pneumónia, aspiračná pneumónia, pľúcny absces, infekcie gastrointestinálneho traktu, ako je zápal pobrušnice a panvovej steny, pečeňové abscesy, veľké operácie čriev lebo konečníka, hnisavé infekcie v brušnej a panvovej dutine gynekologické infekcie ako sú endometritída, stavy po hysterektómii alebo cisárskom reze, potrat sprevádzaný otravou krvi (sepsa), puerperálna sepsa, infekcie v oblasti ušnej, nosnej, krčnej a zubnej, infekcie v ústnej a čelustnej oblasti, zápal vnútornej výstelky srdca, infekcie kostí a kĺbov ako je zápal kostnej drene, plynová gangréna, otrava krvi zapríčinená trombózou a zápalom žíl. V prípade potreby môže byť liečba doplnená inými antibiotikami. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml môže byť podávaný ako prevencia pred operáciami s vysokým rizikom infekcie anaeróbnymi baktériami najmä pri gynekologických operáciách a operáciách žalúdka a čriev.

 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa podáva intravenózne priamo do žily infúziou. Obsah jednej fľašky musí byť podaný v priebehu 30 – 60 minút.
Liek sa obvykle podáva v dávke 500mg (jedna fľaška lieku) každých 8 hodín. Na liečbu infekcií sa deťom (od 2 až 11 rokov) podáva metronidazol v dávke 7 –10 mg/kg telesnej hmotnosti každých 8 hodín. Denná dávka metronidazolu je 20–30 mg/kg.
Na prevenciu pred infekciou počas operácie sa podáva 1. fľaška metronidazolu pred operáciou a 2.fľaška každých 8 a 16 hodín po operácii. Deťom (2 až 11 rokov) sa podáva metronidazol v dávke 15 mg/kg približne 1hod. pred operáciou a potom v dávke 7,5 mg/kg  každých 8 a 16 hodín po operácii. Metronidazol 5mg/ml môže byť pred podaním riedený vhodným infúznym roztokom (0,9 % chloridom sodným, alebo 5 % infúznym roztokom glukózy). Liek môže ovplyvniť pozornosť! Nepiť alkoholické nápoje! Paralelne predpisované antibiotiká sa odporúča podávať samostatne.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť závažné a z tohto dôvodu si vyžadujú okamžitý lekársky zákrok:
Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
· Závažná pretrvávajúca hnačka (možný prízna ... viac >

Účinné látky

metronidazol

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36