B.BRAUN Metronidazol 5 mg/ml sol inf 500 mg (fľ. PE) 20x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0327/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76566
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml sol inf 20x100 ml/500 mg (fľ. PE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny antibiotík a používa sa na liečbu vážnych infekcií spôsobenými baktériami senzitívnymi na aktívnu zložku - metronidazol. Liek Vám môže byť podávaný na liečbu ktoréhokoľvek z nasledujúcich ochorení: infekcie centrálneho nervového systému ako sú abscesy (lokálne hnisavé infekcie) v mozgu, zápal mozgových blán, zápal pľúc a dýchacích ciest ako je napríklad nekrotizujúca pneumónia, aspiračná pneumónia, pľúcny absces, infekcie gastrointestinálneho traktu, ako je zápal pobrušnice a panvovej steny, pečeňové abscesy, veľké operácie čriev lebo konečníka, hnisavé infekcie v brušnej a panvovej dutine gynekologické infekcie ako sú endometritída, stavy po hysterektómii alebo cisárskom reze, potrat sprevádzaný otravou krvi (sepsa), puerperálna sepsa, infekcie v oblasti ušnej, nosnej, krčnej a zubnej, infekcie v ústnej a čelustnej oblasti, zápal vnútornej výstelky srdca, infekcie kostí a kĺbov ako je zápal kostnej drene, plynová gangréna, otrava krvi zapríčinená trombózou a zápalom žíl.

V prípade potreby môže byť liečba doplnená inými antibiotikami. Liek môže byť podávaný ako prevencia pred operáciami s vysokým rizikom infekcie anaeróbnymi baktériami najmä pri gynekologických operáciách a operáciách žalúdka a čriev.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba anaeróbnych infekcií
Dospelí a dospievajúci:
Počiatočná (jednorázová) dávka: 1500 mg (300 ml)
Nasledujúce dni (jednotlivé dávky): 1000 mg (200 ml)
Alternatívne sa môže podávať 500 mg (100 ml) každých 8 hodín. Ak to indikuje lekár, na začiatku liečby môže byť podaná nasycovacia úvodná dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti. Vo väčšine prípadov je dĺžka liečby 7 dní. Ak to však klinický stav vyžaduje, liečba môže pokračovať ďalej.

Deti vo veku viac ako 8 týždňov až 12 rokov:
Denná dávka: 20 - 30 mg/kg telesnej hmotnosti denne v 1 dávke alebo v rozdelenej dávke 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti každých 8 hodín.
V závislosti od závažnosti infekcie je možné dennú dávku zvýšiť na 40 mg/kg telesnej hmotnosti.

Deti vo veku menej ako 8 týždňov:
15 mg/kg telesnej hmotnosti denne v 1 dávke alebo v rozdelenej dávke 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín.

Novorodenci v gestačnom veku menej ako 40 týždňov​​​​​​​:
V priebehu prvého týždňa života môže dochádzať k hromadeniu metronidazolu, preto bude najlepšie, ak sa koncentrácia metronidazolu v krvi skontroluje po niekoľkých dňoch liečby.

Profylaxia pooperačných infekcií vyvolaných anaeróbnymi baktériami:​​​​​​​
Dospelí a dospievajúci:
Podanie dávky 500 mg 1 hodinu pred operáciou. Dávka sa opakuje po 8 a 16 hodinách.

Deti vo veku menej ako 12 rokov:
20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti v jednej dávke podávanej 1 – 2 hodiny pred operáciou.

Novorodenci v gestačnom veku menej ako 40 týždňov​​​​​​​:
10 mg/kg telesnej hmotnosti v 1 dávke pred operáciou.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má konvenčná dávka metronidazolu naplánovať v deň dialýzy po hemodialýze na vykompenzovanie úniku metronidazolu v priebehu dialýzy.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pacientom so závažným ochorením pečene sa musia podávať nižšie dávky.

Dĺžka trvania liečby je spravidla 7 dní.

Spôsob použitia

Liek sa podáva priamo do žily (intravenóznou infúziou). Infúzia jednej fľaše zvyčajne trvá 60 minút, ale nemala by trvať kratšie ako 20 minút. 
Liek sa môže pred podaním nariediť pridaním do i.v. roztoku ako je napr. 0,9 % chlorid sodný, alebo 5 % infúzny roztok glukózy. Súbežne predpísané antibiotiká sa odporúča podávať samostatne.

Upozornenie

Liek sa môže v 1. trimestri tehotenstva použiť len na liečbu závažných život ohrozujúcich infekcií. V 2. - 3. trimestri sa môže použiť aj na liečbu iných infekcií, ak jeho očakávaný prínos prevýši všetky možné riziká.
Dojčenie sa má počas liečby prerušiť a po skončení liečby metronidazolom sa nemá dojčenie začať skôr ako 2 – 3 dni po skončení liečby.
Liek zhoršuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby je zakázané požívať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa objavujú väčšinou po vysokých dávkach alebo pri dlhotrvajúcej liečbe.
Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť závažné a z tohto dôvodu si vyžadujú okamžitý lekársky zákrok:
Zriedk ... viac >

Účinné látky

metronidazol

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36