B.BRAUN Gelaspan 4% sol inf (vak plast.-Ecobag) 20x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Gelaspan 4%
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0521/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10440
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gelaspan 4% sol inf 20x500 ml (vak plast.-Ecobag)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Gelaspan 4% je takzvaná náhrada objemu plazmy. To znamená, že nahradzuje stratu tekutín v obehovej sústave. Používa sa na náhradu krvi a telesných tekutín, ktorých stratu spôsobila napríklad operácia, úraz alebo popálenina.
 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Infúzny roztok Gelaspanu 4% sa podáva intravenózne (do žily), t. j. infúziou. Podľa rozsahu straty krvi alebo tekutín a zdravotného stavu pacienta sa určí množstvo a dĺžka podávania Gelaspanu 4%. Pokiaľ je to možné, Gelaspan 4% sa pri rýchlom podávaní nemá zahriať na viac ako 37 °C. V prípade tlakovej infúzie sa má pred podaním roztoku odstrániť všetok vzduch z obalu a z infúznej súpravy. Nesmie sa podávať tým istým infúznym vedením spolu s krvou alebo krvnými prípravkami (krvinky, plazma a plazmatické frakcie). Pri podávaní veľkého množstva Gelaspanu 4% sa musí sledovať hematokrit a elektrolyty. Hematokrit nemá klesnúť pod 25 %. U starších alebo kriticky chorých pacientov nemá klesnúť pod 30 %.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Gelaspan 4% môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V tejto časti sú nežiaduce účinky zoradené podľa ich frekvencie (častosti výskytu), používajú sa nasledujúce označenia:

veľmi časté:

postihujú viac ako 1 z 10 liečených pacientov

časté: ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný , chlorid horečnatý hexahydrát , chlorid sodný , chlorid vápenatý dihydrát , octan sodný (nátriumacetát) , sukcinylovaná želatína (modifikovaná tekutá želatína)

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24