B.BRAUN Gelaspan 4% sol inf (vak plast.-Ecobag) 20x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Gelaspan 4%
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0521/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10440
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gelaspan 4% sol inf 20x500 ml (vak plast.-Ecobag)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Gelaspan 4% je takzvaná náhrada objemu plazmy. To znamená, že nahradzuje stratu tekutín v obehovej sústave. Používa sa na náhradu krvi a telesných tekutín, ktorých stratu spôsobila napríklad operácia, úraz alebo popálenina.
 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Infúzny roztok Gelaspanu 4% sa podáva intravenózne (do žily), t. j. infúziou. Podľa rozsahu straty krvi alebo tekutín a zdravotného stavu pacienta sa určí množstvo a dĺžka podávania Gelaspanu 4%. Pokiaľ je to možné, Gelaspan 4% sa pri rýchlom podávaní nemá zahriať na viac ako 37 °C. V prípade tlakovej infúzie sa má pred podaním roztoku odstrániť všetok vzduch z obalu a z infúznej súpravy. Nesmie sa podávať tým istým infúznym vedením spolu s krvou alebo krvnými prípravkami (krvinky, plazma a plazmatické frakcie). Pri podávaní veľkého množstva Gelaspanu 4% sa musí sledovať hematokrit a elektrolyty. Hematokrit nemá klesnúť pod 25 %. U starších alebo kriticky chorých pacientov nemá klesnúť pod 30 %.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Gelaspan 4% môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V tejto časti sú nežiaduce účinky zoradené podľa ich frekvencie (častosti výskytu), používajú sa nasledujúce označenia:

veľmi časté:

postihujú viac ako 1 z 10 liečených pacientov

časté: ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný , chlorid horečnatý hexahydrát , chlorid sodný , chlorid vápenatý dihydrát , octan sodný (nátriumacetát) , sukcinylovaná želatína (modifikovaná tekutá želatína)

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24