AXETINE 750 mg plo jof (liek.inj.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AXETINE 750 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0645/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67016
Názov produktu podľa ŠÚKL
AXETINE 750 mg plo jof 10x750 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO JOF - Prášok na injekčný alebo infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.

Používa sa na liečbu infekcií:

  • pľúc alebo hrudníka
  • močových ciest
  • kože a mäkkých tkanív
  • brucha

Používa sa aj na:

  • prevenciu (predchádzanie vzniku) infekcií počas operácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou ≥ 40 kg:

Pneumónia získaná v komunite a akútne exacerbácie chronickej bronchitídy,
Infekcie mäkkých tkanív (celulitída, eryzipel a infekcie v ranách),
Intraabdominálne infekcie: 
750 mg každých 8 hodín (i.v. alebo i.m.)

Komplikované infekcie močových ciest, vrátane pyelonefritídy: 
1,5 g každých 8 hodín (i.v. alebo i.m.)

Závažné infekcie: 
750 mg každých 6 hodín (i.v.), 1,5 g každých 8 hodín (i.v.)

Chirurgická profylaxia pri gastrointestinálnych, gynekologických operáciách (vrátane cisárskeho rezu) a ortopedických operáciách:
1,5 g pri navodení anestézie. K tejto dávke je možné pridať dve 750 mg dávky (i.m.) po 8 hodinách a 16 hodinách.

Chirurgická profylaxia pri kardiovaskulárnych operáciách a operáciách na pažeráku: 
1,5 g pri navodení anestézie a následne 750 mg (i.m.) každých 8 hodín v priebehu ďalších 24 hodín.

Dojčatá a batoľatá vo veku > 3 týždne a deti s telesnou hmotnosťou < 40 kg: 

30 - 100 mg/kg/deň (i.v.), ktoré sa podávajú rozdelené do 3 alebo 4 dávok; na väčšinu infekcií je vhodná dávka 60 mg/kg/deň

Dojčatá (od narodenia do 3 týždňov veku):

30 - 100 mg/kg/deň (i.v.), ktoré sa podávajú rozdelené do 2 alebo 3 dávok (pozri SPC, časť 5.2)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek odporúča znížiť dávku tak, aby sa vykompenzovalo pomalšie vylučovanie. 
Klírens kreatinínu: 10 – 20 ml/min/1,73 m2  : 750 mg 2x denne
Klírens kreatinínu: < 10 ml/min/1,73 m: 750 mg 1x denne

Pacienti podstupujúci hemodialýzu : Po skončení každej dialýzy sa má podať ďalšia 750 mg dávka i.v. alebo i.m.; navyše k parenterálnemu podaniu sa sodná soľ cefuroxímu môže pridať do peritoneálneho dialyzačného roztoku (zvyčajne 250 mg na každé 2 litre dialyzačného roztoku).

Pacienti so zlyhaním obličiek podstupujúci kontinuálnu artériovenóznu hemodialýzu (CAVH) alebo vysokoprietokovú (high-flux, HF) hemofiltráciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti: 750 mg 2x denne; pri nízkoprietokovej (low-flux) hemofiltrácii sa má dodržiavať dávkovanie odporúčané pri poruche funkcie obličiek.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Liek sa má podávať intravenóznou injekciou trvajúcou 3 až 5 minút priamo do žily alebo do infúznej hadičky alebo infúziou trvajúcou 30 až 60 minút, alebo hlbokou intramuskulárnou injekciou. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri SPC, časť 6.6. 

Upozornenie

Liek sa má predpisovať tehotným ženám iba vtedy, keď prínos prevažuje nad rizikom.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie. 
U starších pacientov a u pacientov so známou už existujúcou poruchou funkcie obličiek je potrebné sledovať funkciu obličiek.
Liek môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob antikoncepcie, ak počas liečby užívate antikoncepčné tablety. 
Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. 
Liek nie je určený na intrakamerálne použitie (t. j. na podanie formou intraokulárnej injekcie do prednej komory oka). 
Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou. 
U pacientov liečených sodnou soľou cefuroxímu sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.
Liek obsahuje sodík. Toto treba vziať do úvahy u pacientov, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj AXETINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú AXETINE, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria: ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24