Aripiprazol Teva 10 mg tbl oro (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,87 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,87 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 15,87 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 15,87 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 15,87 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 15,87 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aripiprazol Teva 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0254/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4470B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aripiprazol Teva 10 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších.
  • stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy odpovedali na liečbu aripiprazolom.
  • stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších až do 12 týždňov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Schizofrénia
Odporúčaná počiatočná dávka je 10 alebo 15 mg/deň s udržiavacou dávkou 15 mg/deň, podávaná 1x denne. Liek je účinný v rozsahu dávky 10-30 mg/deň.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I
Odporúčaná počiatočná dávka je 15 mg podávaná 1x denne samostatne alebo kombinovanej liečbe.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I
U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke. Úprava dennej dávky vrátane zníženia dávky sa má zvážiť na základe klinického stavu.

Dospievajúci

Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg. Ak je potrebné, ďalšie zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne, v 5 mg prírastkoch, bez prekročenia maximálnej dennej dávky 30 mg. Liek je účinný v rozsahu 10-30 mg/deň.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba sa má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, aby sa dosiahla odporúčaná denná dávka 10 mg.
Dĺžka liečby má byť na minimálnu potrebnú kontrolu symptómov a nesmie prekročiť 12 týždňov. Dávky vyššie než 10 mg/deň sa majú preto používať len vo výnimočných prípadoch.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je odporúčaná maximálna denná dávka 30 mg.

Dĺžka liečby jej ukončenie
Dĺžku liečby určuje lekár.
Počas liečby sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkých dňoch až niekoľkých týždňoch.

Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Orodispergovateľná tableta je krehká, preto sa musí užiť okamžite po otvorení blistra. Tableta sa má dať do úst na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí v slinách. Môže sa užiť s tekutinou alebo bez nej, tableta sa môže rozpustiť vo vode a vytvorená suspenzia sa vypije. Užíva sa nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Je potrebné ukončiť dojčenie.
Liek nie je odporúčaný na použitie u pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov, kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov mladších ako 13 rokov sa liek v indikácii manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
U pacientov liečených aripiprazolom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti.
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ pacient nepozná svoju reakciu na liek.

Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
cukrovka, poruchy spánku, pocit úzkosti, pocit nepokoja a neschopnosť zotrvať v pokoji, ťažkosti so sedením v pokoji, akatízia (pocit ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36