AQUA PRO INJECTIONE IMUNA lif par (vak PP) 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0023/72-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6748C
Názov produktu podľa ŠÚKL
AQUA PRO INJECTIONE IMUNA lif par 1x500 ml (vak PP)
Aplikačná forma
LIF PAR - Rozpúšťadlo na parenterálne použitie

Popis a určenie

Prípravok obsahuje vodu na injekcie a je rozpúšťadlo alebo vehikulum (nosič) pre podanie pridávaných liekov na parenterálne podanie (podanie mimo tráviaci trakt). Používa sa ako pomocná látka.

Voľne sa distribuuje vo všetkých oddieloch organizmu, dobre preniká membránami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Celkom individuálne, závisí od povahy použitého aditíva, od veku, hmotnosti, laboratórnych vyšetrení, a klinického stavu pacienta.

Spôsob použitia

Injekcia alebo intravenózna infúzia, podľa aplikácie pripravovaného lieku.
Rýchlosť podávania závisí od dávkovacieho režimu pridaného lieku.
Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku sú popísané v SPC časť 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom.

Upozornenie

Použitie u tehotných a dojčiacich žien závisí od charakteru pridávaných liekov. Do úvahy treba vziať kontraindikácie pridaného lieku.
Pomocná látka nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok.
Nepoužíva sa na intravenóznu injekciu, pokiaľ nie je upravená na približne izotonický roztok vhodne rozpusteným liekom.
Ak sa táto pomocná látka používa na riedenie hypertonických roztokov, príslušné riedenie treba zvoliť tak, aby vznikol približne izotonický roztok.
Po infúzii veľkých objemov hypotonických roztokov, použitím vody na injekciu ako rozpúšťadla, môže dôjsť k hemolýze.
Pri podávaní veľkých objemov treba pravidelne monitorovať iónovú rovnováhu.
Parenterálne roztoky musia byť pripravené za prísne aseptických podmienok.
Prípravok sa uchováva pri teplote do 25°C.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri nesprávnej infúzii sa môžu objaviť všeobecné vedľajšie účinky.
Ak sa podáva AQUA PRO INJECTIONE IMUNA samostatne, môže vnútrožilová injekcia spôsobiť rozpad červených krviniek. Povaha pridaných ... viac >

Účinné látky

voda na injekciu (aqua injectabilis)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 12