Apidra SoloStar 100 jednotiek/ml sol inj 100 IU/ ml (napl. pero- sklo- SoloStar) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,00 € (0,0 %) 27,63 € (0,0 %)
03/23 0,00 € (0,0 %) 27,63 € (0,0 %)
02/23 0,00 € (0,0 %) 27,63 € (0,0 %)
01/23 0,00 € 27,63 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Apidra SoloStar 100 jednotiek/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/285/032
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36550
Názov produktu podľa ŠÚKL
Apidra SoloStar 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 5x3 ml (100 IU/ ml) (napl. pero- sklo- SoloStar)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek je antidiabetický, používa sa na zníženie vysokej hladiny cukru u pacientov s diabetom mellitus. Vyrába sa biotechnológiou. Má rýchly nástup účinku v priebehu 10-20 minút a krátku dobu pôsobenia, približne 4 hodiny.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 6 rokov

Dávka sa má stanoviť a upravovať individuálne. Účinnosť lieku je daná v jednotkách. Tieto jednotky sú špecifické len pre uvedený liek a nie sú rovnaké ako IU alebo jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie účinnosti iných inzulínových analógov.

Liek sa má podávať v režimoch, ktoré obsahujú strednodobo alebo dlhodobo pôsobiaci inzulín alebo analóg bazálneho inzulínu a môže sa používať s perorálnymi hypoglykemizujúcimi liekmi. Súbežná liečba perorálnymi antidiabetikami si môže vyžiadať úpravu dávok.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene môžu byť nároky na inzulín znížené.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa má aplikovať subkutánnou (s.c.) injekciou krátko (0-15 min) pred jedlom alebo krátko po jedle. Roztok v naplnenom pere je vhodný len na subkutánne injekcie. Naplnené pero sa musí používať tak, ako sa odporúča v tomto návode na používanie (pozri SPC, časť 6.6).

Injekčný roztok sa má podávať s.c. injekciou do brušnej steny, do stehna alebo do hornej tretiny ramena. Miesta vpichu v rámci danej oblasti (brucho, stehno alebo rameno) sa majú obmieňať pri každej injekcii. Rýchlosť absorpcie, nástup a trvanie účinku môžu byť ovplyvnené miestom vpichu injekcie, cvičením a ďalšími vplyvmi. s.c. injekcia do brušnej steny zabezpečuje mierne rýchlejšiu absorpciu ako injekcia do iných miest vpichu. Pacient musí byť informovaný o injekčnej technike svojím lekárom. Musí sa dávať pozor, aby nebola zasiahnutá krvná cieva. Po injekcii sa miesto vpichu nemá masírovať.

Viac informácií o spôsobe použitia v SPC, časť 6.6 a Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Pri použití u tehotných žien je potrebná zvýšená opatrnosť. Nevyhnutné je starostlivé monitorovanie glukózy v krvi.
U dojčiace žien môže byť potrebná úprava dávky inzulínu a úprava diéty.
O používaní uvedeného lieku u detí vo veku do 6 rokov nie je dostatok klinických informácií.
Prechod pacienta na iný typ alebo druh inzulínu sa má uskutočniť pod prísnym lekárskym dohľadom.
Použitie neprimeraných dávok alebo ukončenie liečby, najmä u pacientov závislých na inzulíne, môže viesť ku hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia.
Schopnosť koncentrovať sa a reagovať môže byť narušená následkom hypoglykémie alebo hyperglykémie alebo napr. následkom poškodenia zraku, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem NPH ľudského inzulínu.
Uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Neotvorené náplne sa uchovávajú v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke, blízko mraziacej časti alebo zmrazeného balenia.
Po prvom otvorení sa liek môže uchovávať maximálne 4 týždne pri teplote do 25 °C tak, aby nebol vystavený priamemu teplu ani priamemu svetlu.  Perá, ktoré sa používajú, sa nesmú uchovávať v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) môže byť veľmi ťažká. Hypoglykémia je veľmi často hlásený vedľajší účinok (môže sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí).
Hypoglykémia ... viac >

Účinné látky

inzulín glulizín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24