Anastrozol-ratiopharm 1 mg tbl flm 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 23,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 0,00 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
03/20 0,00 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
02/20 0,00 € 23,46 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anastrozol-ratiopharm 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0189/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
39805
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anastrozol-ratiopharm 1 mg tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo anastrozol,  ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory aromatázy.

Používa na liečbu pokročilej rakoviny prsníka u žien po menopauze.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka pre dospelé pacientky, vrátane starších pacientok, je 1 tableta (1 mg) 1x denne.
Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze je 5 rokov, o presnej dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v rovnakom čase, nezávisle od jedla, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva aj dojčenia.
Použitie u detí a dospievajúcich sa pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti neodporúča.
U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne.
Liek sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky.
Liek môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny, preto treba hustotu kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch.
Pri používaní anastrozolu sa zaznamenala asténia a somnolencia. Ak tieto príznaky pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.

Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Anastrozol-ratiopharm® 1 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 osobu z 10)
· Bolesť hlavy.
· Návaly horúčavy.
· Pocit na vracanie (nauzea).
· Kožné vyrážky.
· Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov. ... viac >

Účinné látky

anastrozol

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36