Anaprex 1 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 2x14 ks (28 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 7,30 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 7,30 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 7,30 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 7,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anaprex 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0436/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52361
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anaprex 1 mg tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory aromatázy“. Liek sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (po poslednej menštruácii).

Liek znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo vašom tele. Takto vo vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza“.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka pre dospelé pacientky, vrátane starších pacientok, je 1 tableta (1 mg) 1x denne.
Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory je 5 rokov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú 1x denne v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Prehltne sa celá tableta a zapije sa vodou. Dĺžku liečby stanovuje lekár.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a počas dojčenia.
Kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti sa liek. neodporúča užívať u detí
Pacientkam so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne.
Pacientkam s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má liek podávať opatrne.

Anaprex sa nemá používať u žien pred menopauzou.
Liek môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kosti a následné zvýšenie rizika zlomeniny.
Liek obsahuje laktózu.
Pri používaní anastrozolu sa zaznamenala asténia a somnolencia, čo treba zohľadniť v prípade vedenia vozidiel a obsluhe strojov.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Anaprex a neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objavia nasledujúce závažné, ale veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
Veľmi závažné kožné reakcie prejavujúce sa vredmi ale ... viac >

Účinné látky

anastrozol

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60