Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ALNAGON neo
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0125/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26479
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALNAGON neo tbl 10 (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je viaczložkový, obsahuje kodeín, kofeín a kyselinu acetylsalicylovú. Je vhodný na liečbu akútnej stredne silnej bolesti.     
Liek sa užíva pri bolesti rôzneho pôvodu, keď iné analgetiká samotné, neposkytujú dostatočnú úľavu od bolesti, napr. bolesti hlavy, poranenia kĺbov a svalov, bolesti zubov a počiatočnej bolesti pri onkologických ochoreniach.
Tento liek obsahuje kodeín. Kodeín patrí do skupiny liekov nazývaných opiátové analgetiká.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je vždy individuálne v závislosti od charakteru, intenzity a frekvencie bolesti.

Dospelí a dospievajúci nad 16 rokov
Jednorazová dávka je 1-2 tablety. Ak sú potrebné ďalšie dávky, užívajú sa s časovým odstupom min. 4-8 hodín od predchádzajúcej dávky.
Maximálna denná dávka je 6 tabliet.

Pacienti s renálnou insuficienciou a starší pacienti
Dávkovanie je potrebné individuálne upraviť podľa potrieb pacienta.

Dĺžka liečby: maximálne 3 dni. Ak nedôjde k zlepšeniu stavu je potrebné prehodnotiť liečbu lekárom. Liek sa má podávať iba v čase potreby.

Spôsob použitia

Tablety majú deliacu ryhu, ktorá napomáha pri prehĺtaní, nie je určená na rozdelenie tablety na 2 rovnaké dávky.
Tablety sa majú prehltnúť celé a zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutiny. Užitie lieku počas jedla alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.

Upozornenie

Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa liek môže užívať len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.
Liek je počas 3. trimestra kontraindikovaný.

Liek je počas dojčenia kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 16 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej pečeňovej insuficiencii, pri závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek nesmú užívať pacienti s bronchiálnou astmou, so zvýšenou krvácavosťou a nesmie sa užívať ani pred plánovanou operáciou.
Opakované používanie opioidných analgetík je spojené s vývojom psychickej a fyzickej závislosti a tolerancie.
Nepiť alkohol.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:
- anafylaktická reakcia prejavujúca sa okrem iného svrbením a začervenaním kože, vyrážkou, opuchom, kašľom, dýchavicou, b ... viac >

Účinné látky

kodeíniumfosfát, kofeín, kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24