Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/500 mikrogramov plv ido 1x60 dávok+1x inhalátor (blis.OPA/Al/PVC/Al+inhalátor) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,41 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,11 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/19 2,41 € (0,0 %) 19,11 € (0,0 %)
11/19 2,41 € (0,0 %) 19,11 € (0,0 %)
10/19 2,41 € (0,0 %) 19,11 € (0,0 %)
09/19 2,41 € 19,11 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/500 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0328/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1548B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/500 mikrogramov plv ido 1x60 dávok+1x inhalátor (blis.OPA/Al/PVC/Al+inhalátor)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • Salmeterol: dlhodobo pôsobiace liečivo, ktoré rozširuje dýchacie cesty
  • Flutikazón: kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a zápal v pľúcach.

Liek sa používa na liečbu:

  • astmy,
  • chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

Astma
Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:
1 inhalácia 2x denne.
Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, lekár môže znížiť dávku lieku.

CHOCHP
Dospelí:
1 inhalácia 2x denne.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. Liek sa užíva pred jedlom ráno a/alebo večer.
Inhalátor uvoľňuje prášok, ktorý sa inhaluje do pľúc. Počítadlo dávok ukazuje počet zostávajúcich dávok. 
Pri inhalovaní dávky je potrebné sa zhlboka nadýchnuť cez inhalátor, nie cez nos. Po vybratí inhalátoru sa zadrží dych na 5 - 10 sekúnd.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Airflusal Forspiro.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.
Náustok sa po aplikácii utrie suchou papierovou vreckovkou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov.
Tento liek nie je určený na začiatočnú liečbu ľahkej astmy. 
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Pri používaní lieku sa môže objaviť bolesť hlavy (zvyčajne ustúpi pri pokračujúcej liečbe), nachladnutie, afty, svalová bolesť, pneumónia.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie: môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa po použití Airflusalu Forspiro náhle zhorší. Môžete mať silný piskot a kašeľ. Môžete spozorovať aj svrbenie, vyrážku a opuch (zvyčajne tváre, ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát , salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24