Agomelatín Stada tbl flm 25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,66 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,76 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,76 € (0,0 %) 7,90 € (0,0 %)
07/24 0,76 € (0,0 %) 7,90 € (0,0 %)
06/24 0,76 € (0,0 %) 7,90 € (0,0 %)
05/24 0,76 € 7,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Agomelatín Stada
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0358/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9579C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Agomelatín Stada tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú zložku agomelatín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva a používa sa na liečbu depresie u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie dospelým od 75 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 25 mg 1x denne a užíva sa pred spaním.
Po 2 týždňoch liečby, ak nenastalo zlepšenie symptómov, môže byť dávka zvýšená na 50 mg 1x denne, t.j. dve 25 mg tablety užité naraz pred spaním.

Trvanie liečby:
Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočne dlhé obdobie, najmenej 6 mesiacov, aby sa tak zabezpečilo, že sú bez symptómov.
Liečba sa má zastaviť, ak transaminázy presiahnu 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia (pozri SPC, časť 4.2 a 4.4).

Zmena liečby z antidepresíva skupiny SSRI/SNRI na agomelatín:
Po  ukončení  liečby  antidepresívom  skupiny  SSRI/SNRI  môžu  pacienti  zaznamenať  príznaky z vysadenia. Má sa konzultovať SPC súčasne užívaného SSRI/SNRI, ako ukončiť liečbu tak, aby sa týmto príznakom zabránilo. Agomelatín sa môže začať užívať ihneď počas znižovania dávky SSRI/SNRI.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú pred spaním, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Počas tehotenstva je vhodné vyhnúť sa užívaniu lieku.
Je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/zdržať sa liečby liekom, pričom treba brať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť agomelatínu u detí od 2 rokov veku v liečbe epizód veľkej depresie neboli doteraz stanovené. Použitie u detí do 2 rokov veku nie je opodstatnené.
U pacientov ≥ 75 rokov nebol preukázaný účinok, preto sa agomelatín nemá používať u pacientov v tejto vekovej skupine.
U pacientov so závažnou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a ospalosť. Pacient má pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov poznať svoju reakciu na liek.
Testy pečeňových funkcií sa majú vykonávať u všetkých pacientov pred začatím liečby. Počas liečby sa majú transaminázy monitorovať pravidelne - viď SPC, časť 4.2 a 4.4. Liečba sa nesmie začať (prípadne sa má zastaviť), ak transaminázy presiahnu 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov je slabá alebo mierna. Zvyčajne sa vyskytujú počas prvých dvoch týždňov liečby a sú obvykle prechodné.
Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú:
Veľmi časté nežiaduce účin ... viac >

Účinné látky

agomelatín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24