AGOLUTIN sol inj 60 mg (amp.skl.) 5x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,97 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,80 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 0,97 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
05/21 0,97 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
04/21 0,97 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
03/21 0,97 € 1,80 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AGOLUTIN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0462/69-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02094
Názov produktu podľa ŠÚKL
AGOLUTIN sol inj 5x2 ml/60 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku progesterón. 

Používa sa pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária (chýba sekrečná transformácia endometria) z dôvodu:

  • hypofunkčných porúch menštruačného cyklu
  • dysfunkčného maternicového krvácania
  • k udržaniu tehotenstva v prípade habituálneho resp. hroziaceho abortu. 
  • premenštruačného syndrómu
  • profylaxie postnatálnej depresie

 Diagnosticky sa používa:

  • na progesterónový test pri nedostatočnej produkcii progestesterónu žltým telieskom ovárií (anovulácii),
  • k vyvolaniu krvácania a rýchleho odlúčenia endometria.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na prevenciu atakov dysfunkčného krvácania pri premenopauzálnej oligomenoree:
Podáva sa vždy 42. deň cyklu, pokiaľ sa nedostaví spontánna menštruácia 2ml (60 mg) i.m. Ak nenastane po 3 takýchto cyklických aplikáciách maternicové krvácanie, pokladá sa pokles hladiny ovariálnych estrogénov za stabilizovaný a menopauza pravdepodobná.

Pri hroziacom potrate (habituálny potrat v anamnéze):
Podáva sa 25 - 100 mg 2x týždenne (v prípade potreby i denne) do 8. - 16. týždňa gravidity (alebo i dlhšie), podľa výsledku priameho či nepriameho sledovania hladiny progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie gestagénov nevhodné.

Progesterónový test:
Aplikujú sa 2 ml (60 mg) lieku, ak sa nedostaví krvácanie do 14 dní - test je negatívny - ide (pri vylúčení gravidity) o nedostatočnú prípravu endometria alebo o organickú poruchu maternice.

Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená, ak sa dokáže nedostatočná tvorba progesterónu (v gravidite, pri luteálnej insuficiencii, po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a pod.).

Spôsob použitia

Liek sa podáva intramuskulárne (do svalu).

Upozornenie

Podávanie počas tehotenstva je odôvodnené len v prípade preukázanej nedostatočnej tvorby progesterónu, ako prevencia opakovaného potratu alebo ako zabránenie hroziacemu potratu.
Liek sa nesmie používať počas dojčenia.
Je potrebná opatrnosť pri podávaní pacientkám s astmou, epilepsiou, ochorením srdca alebo dysfunkciou obličiek (možnosť retencie moču).
Liek je kontraindikovaný pri akútnom alebo chronickom poškodení pečene. 
Liek spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.
Oxidujúce látky, alkálie a svetlo spôsobujú rozklad liečiva.
Nie je pravdepodobné že v rozmedzí liečebných dávok dôjde k ovplyvneniu bdelosti.
Liek je potrebné uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Nemá sa uchovávať v chladničke alebo mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásené boli vedľajšie účinky: nervozita, kŕče. zmeny libida (sexuálnej túžby), poruchy spánku, sklon k depresiám, zriedka bolesti hlavy, prípadne hyperpyrexia (vysoká horúčka s teplotami cez 40 °C), ... viac >

Účinné látky

progesterón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36