ADRENALIN LÉČIVA sol inj 1 mg (amp. skl.) 5x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 4,64 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 4,64 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 4,64 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 4,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0028/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00362
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adrenalin Léčiva sol inj 5x1 ml/1 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje adrenalín, je vo forme injekčného roztoku. Používa sa na liečbu život ohrozujúcich stavov, ako je:

  • zastavenie srdca - posilnenie srdcového svalu v priebehu neodkladnej resuscitácie (oživovania);
  • anafylaxia, anafylaktický šok (silná alergická reakcia);
  • kŕč svalstva priedušiek;
  • zlyhávanie telového krvného obehu pri dostatočnej náplni krvného systému;
  • endotoxínový šok (reakcia organizmu na baktérie);
  • na obmedzenie kapilárneho krvácania;
  • na odstránenie nadmerného prekrvenia alebo zdurenia slizníc;
  • na zúženie ciev pri miestnej anestézii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Adrenalín sa podáva intravenózne, subkutánne event. endotracheálne a intrakardiálne, riedi sa 5% glukózou alebo 5% glukózou vo fyziologickom roztoku (glukóza bráni oxidácii, ktorá by znížila účinnosť lieku). Intraarteriálne podanie sa neodporúča pre riziko gangrény.

Dávkovanie je individuálne, dospelým sa podáva priemerne 0,1 mg/min až 1 mg každých 3 - 5 minút, novorodencom 0,01 - 0,03 mg/kg každých 3 - 5 minút a starším deťom 0,01 - 0,2 mg/kg každých 5 minút.

Pri zastavení srdca u dospelých sa podáva 0,01 mg/kg (0,5 - 1 ml) pomaly 5 minút intravenózne (výnimočne intrakardiálne), event. kanylou endotracheálne (zriedené 1:5 - 1:10 izotonickým roztokom NaCl), alebo v kontinuálnej infúzii intravenózne 1 - 10 g/min podľa hemodynamickej odpovede. U detí sa podáva 0,01 mg/kg telesnej hmotnosti, ďalšie dávky 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti každých 3 - 5 minút podľa potreby. Pri refraktérnosti na dve predchádzajúce dávky sa môže dávka ďalej zvýšiť až na 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti.
U novorodencov sa podáva 0,01 - 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti intravenózne každých 3 - 5 minút (u novorodencov a detí je absorpcia z endotracheálnej aplikácie neistá a koncentrácie v plazme nepredvídateľné).

Pri anafylaktickom šoku sa dospelým podáva intravenózne 0,3 - 0,5 ml. Pri alergických stavoch sa dospelým podáva hlboko subkutánne 1 ml, počas 24 hodín maximálne 2 ml, deťom do 1 roku 0,1 - 0,2 ml, od 1 do 6 rokov 0,2 - 0,3 ml, od 6 do 15 rokov 0,3 - 0,5 ml.

Ako vazokonstringens sa adrenalín ďalej riedi na koncentráciu 1:200 000. Celková dávka 0,25 ml (t.j. 0,25 mg) sa nemá prekračovať.

Adrenalín sa nesmie použiť na vazokonstrikciu pri lokálnej anestézii nosa, uší a prstov.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Adrenalin Léčiva sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:
Časté (u 1 - 10 zo 100 liečených):
· bolesť hlavy, poruchy srdcového rytmu (nepr ... viac >

Účinné látky

adrenalín

Indikačná skupina

78 - Sympatomimetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 12