ACCU-CHEK Instant Glukomer súprava na monitorovanie krvnej glukózy 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,52 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/20 0,00 € (0,0 %) 14,52 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 14,52 € (0,0 %)
01/20 0,00 € (0,0 %) 14,52 € (0,0 %)
10/19 0,00 € 14,52 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, ENP
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

ACCU-CHEK Instant Glukomer
2
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
D98852
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glukomer Accu-Chek Instant súprava na monitorovanie krvnej glukózy
Aplikačná forma
SET - set produktov, darčekové balíčky, sady
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Glukomer Accu-Chek Instant s testovacími prúžkami sú určené na kvantitatívne stanovenie glukózy v čerstvej kapilárnej plnej krvi z prsta, dlane, predlaktia a nadlaktia ako pomôcka pri monitorovaní efektívnosti kontroly glykémie. Sú vhodné na diagnostickú samokontrolu mimo tela pre osoby s diabetom pre jednoduché, rýchle a presné meranie glykémie. Nový systém. 

 • Moderný spôsob manažmentu diabetu. Možnosť prepojenia s aplikáciou mySugr (elektronický denník, bolusový kalkulátor, zdieľanie dát v rodine a mnoho ďalších funkcií) priamo v mobile. 
 • Jednoduché ovládanie glukomera jediným tlačidlom. Ihneď viditeľná posledná nameraná hodnota a priemery za 7, 30 a 90 dní.
 • Ľahko čitateľný displej zobrazuje výsledky, hlásenia a výsledky meraní uložené v pamäti. Veľké čísla na podsvietenom displeji sú ľahko viditeľné za akýchkoľvek svetelných podmienok.
 • Široká aplikačná plocha. Testovací prúžok dokáže nasať malú kvapku krvi kdekoľvek na žltej aplikačnej ploche, ktorá je širšia ako u iných značiek testovacích prúžkov.
 • Indikátor cieľového rozmedzia. Indikuje, či výsledok merania glykémie spadá nad, pod alebo do predvoleného rozpätia hodnôt. Pomáha správne vyhodnotiť nameranú hodnotu a stanoviť ďalšie kroky pre optimálnu kontrolu diabetu.
 • Port mikro USB. Slúži na prenos údajov z glukomera do počítača (PC). 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Na meranie glukózy v krvi je potrebný glukomer, testovací prúžok a odberové pero so zasunutou lancetou. Používajú sa len testovacie prúžky Accu-Chek Instant. 

Postup:

 1. Ruky sa umyjú teplou vodou a mydlom a potom osušia. Pripraví sa odberové pero.
 2. Preverí sa dátum exspirácie na tube s testovacími prúžkami.
 3. Z tuby sa vyberie testovací prúžok. Kryt sa pevne uzavrie.
 4. Kovový koniec testovacieho prúžku sa zasunie do glukomera. Glukomer sa zapne.
 5. Keď sa zobrazí blikajúci symbol kvapky, urobí sa vpich odberovým perom do prsta.
 6. Prst sa jemne masíruje, pre podporu prúdenia krvi. Napomáha to vytvoreniu kvapky krvi.
 7. Žltým koncom testovacieho prúžku sa dotkne kvapky krvi. Po zobrazení blikajúceho symbolu presýpacích hodín sa prst odtiahne z testovacieho prúžku. Krv sa nenanáša na vrch testovacieho prúžku.
 8. Výsledok merania sa zobrazí spolu so šípkou. Táto šípka uvádza,či výsledok merania spadá nad cieľové rozpätie, do neho alebo pod cieľové rozpätie.
 9. Vybratím testovacieho prúžku po skončení merania sa glukomer sám automaticky vypne.

Upozornenie: Testovacie prúžky neuchovávať pri vysokých teplotách alebo vysokej vlhkosti (v kúpeľni alebo kuchyni)! Vysoké teploty a vlhkosť môžu testovacie prúžky poškodiť. Testovací prúžok použiť okamžite po vybratí z tuby s testovacími prúžkami. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie! Tubu s testovacími prúžkami a glukomer uchovávať na chladnom a suchom mieste, napr. v spálni.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v pribalenom návode na použitie. Informácie o podmienkach skladovania testovacích prúžkov a prevádzkových podmienkach systému sa nachádzajú v príbalovom letáku k testovacím prúžkom.