Stiahnutie z trhu: Stoptussin sirup sir (fľ.skl.+ dávkov.pipeta) 1x180 ml

Stoptussin sirup
Názov produktu
Stoptussin sirup sir (fľ.skl.+ dávkov.pipeta) 1x180 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0362/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5569B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stoptussin sirup sir 1x180 ml (fľ.skl.hnedá + dávkov.pipeta)

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesúlad s registračnou dokumentáciou v texte uvedenom na sekundárnom obale.

čísla šarží: 100020705, 100029187, 100029217, 100033950

Na trhu sú dostupné iné lieky s rovnakou účinnou látkou, napríklad liek Stoptussin vo forme kvapiek alebo tabliet.


Dňa 28. 11. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 28. 11. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Stoptussin sirup, sir 1x180 ml (fľ.skl.hnedá + dávkov.pipeta)

kód ŠÚKL: 5569B
čísla šarží: 100020705, 100029187, 100029217, 100033950
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku Stoptussin sirup, sir 1x180 ml (fľ.skl.hnedá + dávkov.pipeta) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení, Rozhodnutím č. R/1915/2022 z dôvodu nesúladu s registračnou dokumentáciou v texte uvedenom na sekundárnom obale.

PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc. riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)