Prerušenie dodávok: KIOVIG 100 mg/ml sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KIOVIG 100 mg/ml
Názov produktu
KIOVIG 100 mg/ml sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/329/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97250
Názov produktu podľa ŠÚKL
KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x200 ml/20 g (liek.inj.skl.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 22.3.2021.
Účinnosť DO 27.4.2021 (nahlásené 27.4.2021).


Dňa 22. 3. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 22. 3. 2021.
Dňa 27. 4. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 27. 4. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)