Obnovenie dodávok: ZYPADHERA 210 mg plu igf 210 mg (liek.inj.skl.) + solvens (liek.inj.skl.) 1x1 set

Názov produktu
ZYPADHERA 210 mg plu igf 210 mg (liek.inj.skl.) + solvens (liek.inj.skl.) 1x1 set
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/479/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64306
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním plu igf 1x210 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 31.1.2024.


Dňa 2. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 1. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)