Obnovenie dodávok: KIOVIG 100 mg/ml sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KIOVIG 100 mg/ml
Názov produktu
KIOVIG 100 mg/ml sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/329/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97250
Názov produktu podľa ŠÚKL
KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x200 ml/20 g (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 12.1.2022.


Dňa 12. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)