Produkty v ADC Klasifikácii ZPA04J - Krycí materiál neadherentný