Zolpidem Xantis 10 mg tbl flm 10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,74 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
06/18 0,74 € (0,0 %) 0,55 € (0,0 %)
05/18 0,74 € (0,0 %) 0,55 € (0,0 %)
04/18 0,74 € (0,0 %) 0,55 € (0,0 %)
03/18 0,74 € 0,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zolpidem Xantis 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0063/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8264B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zolpidem Xantis 10 mg tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku zolpidémiumtartát. Patrí do skupiny liekov nazývaných hypnotiká a sedatíva.

Liek je určený pre dospelých s prechodnou poruchou spánku, ktorá spôsobuje ťažké vyčerpanie alebo ovplyvňuje každodenný život. Skracuje dobu nástupu spánku, znižuje počet prebudení, predlžuje celkovú dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologickej štruktúry spánku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Užíva sa 1 tableta tesne pred spaním a nesmie sa znovu užiť počas tej istej noci. Liek sa má užiť len vtedy, ak je zabezpečená dostatočná dĺžka spánku (8 hodín).
Maximálna denná dávka je 10 mg (1 tableta).

Starší pacienti
U starších alebo oslabených pacientov sa odporúča denná dávka 5 mg (1/2 tablety).

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúčaná denná dávka je 5 mg. Táto dávka sa má zvýšiť na 10 mg (1 tableta) len vtedy, ak klinická odpoveď nie je dostatočná a liek je dobre tolerovaný.

Dĺžka liečby:
Liečba má byť čo najkratšia. Priemerná dĺžka liečby sa pohybuje od niekoľkých dní až po maximálne 4 týždne, vrátane znižovania dávky až po ukončenie liečby. Proces ukončovania liečby je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva tesne pred spaním a zapíja sa tekutinou. Tableta má deliacu ryhu, tabletu je možné rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

V prípade plánovaného tehotenstva sa odporúča liečbu ukončiť.
Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim vo veku do 18 rokov.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia a závislosť.
Liek môže navodiť anterográdnu amnéziu. Na zníženie tohto rizika má pacient spať nepretržite 8 hodín.
Liek znižuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Je potrebné spať nepretržite min. 8 hodín. Pokiaľ sedatívne účinky pretrvávajú, neodporúča sa vykonávať tieto činnosti, pokým tieto príznaky nevymiznú úplne.
Nepiť alkohol.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestante užívať Zolpidem Xantis a vyhľadajte lekára alebo choďte na pohotovosť, ak máte alergickú reakciu. Príznaky zahŕňajú: vyrážka, problémy s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch pier, tváre, hrdla ... viac >

Účinné látky

zolpidémiumtartarát

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24