Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Malva sylvestris (slez lesný)