Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus rhamnosus (živé bakteriálne kultúry)