Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus reuteri (živé bakteriálne kultúry)