Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus plantarum (živé bakteriálne kultúry)