Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus acidophilus (živé bakteriálne kultúry)