Humánne lieky s účinnou látkou adenovírus typu 26 kódujúci „spike“ glykoproteín vírusu SARS-CoV-2