Všeobecní lekári získajú službu na overovanie interakcií - ADC Interakcie


PharmINFO | 17. 5. 2017 Kategória: Aktuality

Spoločnosť PharmINFO a Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní znalostného systému ADC Interakcie všeobecným lekárom. Pôjde zhruba o 2200 lekárov.

 

Slovenskí všeobecní lekári budú mať čoskoro k dispozícii službu ADC Interakcie, ktorá dokáže vyhodnotiť interakcie medzi liekmi a súčasne aj medzi potravinovými doplnkami a účinnými látkami. Služba lekárom umožní bezpečnejšie predpisovanie liekov, ktoré je dnes kľúčovým prvkom starostlivosti o pacienta.

Ide tak o pilotný projekt, ktorý má viesť ku spolupráci všobecných lekárov a lekárnikov vo verejných lekárňach tak, aby sa zvýšil dohľad nad rizikom kombinácií liekov z pohľadu ich možných interakcií.

 

Pomocník nie len pre všeobecných lekárov

„Všeobecné lekárstvo je špecifickým odborom s jedinečným postavením v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti – stretáva sa v ňom „celá medicína s celým človekom“.  Ako žiadna iná špecializácia spája v sebe informácie takmer zo všetkých odborov medicíny bez ohľadu na ich zameranie,“ uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
 

„A týka sa to aj liečby. Preto je pre nás nevyhnutné mať k dispozícii rýchly a efektívny elektronický systém, ktorý v sebe spája 24-hodinovú dostupnosť, prehľadnosť a užitočné informácie vrátane interakcií liekov a výživových doplnkov. Je tak zaručená bezpečnosť pacienta a lekára. ADC Interakcie takými sú – dokážu pomôcť pri preskripcii nielen v ambulancii, ale aj na pohotovosti či pri návšteve u pacienta doma. Očakávame, že sa postupne stanú nepostrádateľným pomocníkom nielen všeobecných lekárov.“


 

Po lekárňach aj ambulancie

„90% slovenských lekárni používa naše služby pre každodennú prácu pri výdaji a komunikácií s dodávateľmi, vrátane služby ADC Interakcie. Radi by sme získané skúsenosti a služby sprístupnili aj slovenským lekárom“ uviedol Martin Adámy, riaditeľ spoločnosti PharmINFO.

Kľúčovými prvkami budú opäť jednoduchosť a schopnosť zabezpečiť aktuálnosť dát. „Služba je veľmi jednoduchá a rýchla. Súčasne denne aktualizovaná vďaka prepojeniu s ADC Číselníkom, čo je dôležitý fakt hlavne pri doplnkovom sortimente. S lekármi chceme navyše aktívne spolupracovať formou spätnej väzby. Mali by mať možnosť sa k službe vyjadriť formou praktických pripomienok a návrhov,“ dodal Martin Adámy.


 

O Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVLS je samostatnou, dobrovoľnou, neziskovou a nezávislou odbornou spoločnosťou všeobecných lekárov. Jej cieľom je rozvoj, podpora a ochrana odboru všeobecné lekárstvo. Podieľa sa na vzdelávaní všeobecných lekárov vrátane rezidentského programu a na rozvoji a skvalitnení primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

SVLS presadzuje spravodlivé a transparentné financovanie práce všeobecných lekárov s bonifikáciou komplexnej starostlivosti o pacientov a výkonov nad rámec kapitácie. Aktívne a iniciatívne spolupracuje pri príprave štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

Jej činnosť je zameraná aj na rozširovanie informácií o nových medicínskych diagnostických a liečebných poznatkoch z domova a zo sveta a na podporu ich implementácie do praxe prostredníctvom odborného vzdelávania a výskumu. Viac informácií na: www.svls.sk

 

O Spoločnosti PharmINFO

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť PharmINFO vznikla v roku 2006 za účelom vytvorenia systému jednoznačnej identifikácie farmaceutických a príbuzných produktov dostupných na slovenskom trhu. Jej hlavným zameraním je registrácia a správa  farmaceutických produktov v centrálnej údajovej databáze ADC Číselník a následné sprístupňovanie informácií o produktoch z jedného zdroja pre potreby súkromnej i štátnej sféry. ADC Číselník obsahuje 27 tisíc produktov a až do 120 typov odborných, finančných, právnych a logistických informácií k ním.

Až 90% lekárni a všetci významní veľkodistribútori sortimentu lekární majú vo svojich systémoch inštalovaný ADC Číselník a elektronickú platformu ADCNet. umožňujúce elektronickú komunikáciu, získavanie a aktualizáciu dát v informačných systémoch. Do ADC Číselníka registruje svoje produkty 820 dodávateľov a farmaceutických firiem.

Webová verzia ADC Číselník (www.adc.sk) je najnavštevovanejším portálom svojho druhu s 25 mil. ročne zobrazených stránok, ktorú využívajú odborníci i široká laická verejnosť.

 

Viac informácií na info@pharminfo.sk, www.pharminfo.sk, www.adc.sk


Ďalšie články:

Nové: Dávkovacia kalkulačka na výdajnom mieste v lekárni

ADC, PharmDr. Peter Stanko, Mgr. Jakub Čehák | 13. 6. 2017 Kategória: Aktuality

Dávkovacia kalkulačka umožňuje lekárnikom prepočet dávkovania liekov a kontrolu správnosti dávky predpísanej lekárom priamo na výdajnom mieste v lekárni. Kalkulačka je dostupná pre lekárne s inštalovaným ADC Číselníkom.

Originálne základy: SydoFarm®, CutoFarm® a AquaNeoFarm® cremor

ADC | 16. 6. 2017 Kategória: Aktuality

V tohtomesačnej edícii predstavujeme ďalšie originálne masťové základy Fagron, u ktorých sa v poslednej dobe zmenil názov. Pripomíname, že zmena sa týka iba názvov, zloženie a preverená kvalita základov ostali nezmenené.

Deň srdca 2016 – vyhodnotenie výsledkov z lekární

Zuzana Chudá, Peter Matejka | 15. 6. 2017 Kategória: Odborné články

29. septembra 2016 sa konal už tradične 10. ročník Dňa srdca a pri tejto príležitosti si mohla dať široká verejnosť zadarmo zmerať hladinu cholesterolu v krvi, tlak krvi a ďalšie parametre na určených miestach po celom Slovensku. Výsledky týchto meraní si môžete pozrieť v tomto článku.

Stiahnutie z trhu: LOMEXIN 2 % crm vag (tuba Al+aplikátor) 1x78 g

ADC | 14. 6. 2017 Kategória: Stiahnutie z trhu

Dôvod stiahnutia: Nesúlad s registračnou dokumentáciou.

Stiahnutie z trhu: Tezeo HCT 80 mg/25 mg tbl 1x28 ks

ADC | 13. 6. 2017 Kategória: Stiahnutie z trhu

Dôvod stiahnutia: Nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri - obsah liečiva (hydrochlorotiazid)