ŠÚKL: Lieky, ponúkané nezákonne cez internet, nespĺňajú požadované parametre

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v rámci preventívnej činnosti vykonal v uplynulých týždňoch analýzy viacerých vzoriek liekov ponúkaných ilegálne prostredníctvom internetu. Zameral sa na prípravky, ktoré patria medzi najčastejšie ponúkané lieky cez internet, a to určené na liečbu erektilnej dysfunkcie, u ktorých hrozí vysoké riziko, že sa jedná o falšované lieky. Na základe vykonaných analýz sa zistilo, že analyzované prípravky nevyhoveli žiadnej z vykonaných skúšok v porovnaní s originálom lieku.


Medzi analyzovanými vzorkami boli prípravky označované ako CIALIS 20 mg (č. šarže LOT 05668), Levitra 20 mg (č. šarže BXB85551) a Viagra 100 mg (č. šarže (B)314833021). V rámci analytickej činnosti sa ŠÚKL zameral na analýzu organoleptických vlastností (vzhľad tabliet, veľkosť tabliet, priemer tabliet, hmotnosť tabliet a primárny obal lieku) a identifikáciu a stanovenie obsahu účinnej látky v lieku.


Porovnaním originálneho lieku a lieku podozrivého z falšovania sa zistili rozdiely v organoleptických vlastnostiach a na primárnom obale lieku. Ponúkané prípravky sa od originálu líšili celkovým vzhľadom tabliet a na primárnom obale lieku (blistri) boli používané iné vizuálne prvky. Laboratórne testy navyše ukázali, že prípravok označovaný ako Viagra 100 mg neobsahoval účinnú látku vôbec a prípravky Levitra 20 mg a CIALIS 20 mg obsahovali inú účinnú látku, ako stanovuje výrobca originálneho lieku.


Lieky CIALIS, Levitra a Viagra sú viazané na lekársky predpis, čo znamená, že ich predaj cez internet nie je povolený. Väčšinou sú prípravky označované pod týmito názvami ilegálne ponúkané na rôznych anonymných webových stránkach. Garancia bezpečnosti a účinnosti prípravkov z takýchto webových stránok nie je zaručená, čo potvrdzujú aj výsledky analýz štátneho ústavu.


Na Slovensku môže internetový výdaj zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (tzv. kamenná lekáreň), ktorý oznámi túto činnosť štátnemu ústavu. Prostredníctvom internetu môžu lekárne ponúkať na predaj len registrované lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv týmto opätovne vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri nákupe liekov prostredníctvom internetu. V záujme vlastnej bezpečnosti odporúča pacientom, aby realizovali nákup liekov len z oficiálnych internetových lekární. Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj v SR je uvedený na stránke štátneho ústavu


Ďalšie články:

Stiahnutie z trhu: PLEUMOLYSIN gto por (fľ.skl.hnedá s bezpeč.uzáver.) 1x10 ml

Dôvod stiahnutia: možné riziko netesniaceho uzáveru na lieku

Detské odsávačky hlienov - ktoré si vybrať?

Detské odsávačky na odstraňovanie hlienov z nošteka patria medzi základnú a dnes už prakticky nevyhnutnú výbavu každej mamičky. V nasledujúcom článku prinášame prehľad základných kritérií, ktoré rozhodujú o spokojnosti s praktickým použitím detských nosových odsávačiek.

Stiahnutie z trhu: CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas inh 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.)

Dôvod stiahnutia: Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu sú technické problémy na zostave (ventil + tlaková fľaša)

Nedostatok vitamínu D – počas tehotenstva riziko stúpa

Nízke hladiny vitamínu D v tehotenstve zvyšujú výskyt detí s rozvojom astmy, alergických ťažkostí a rozvojom akútnych ochorení dolných dýchacích ciest. Pozitívnym účinkom na svalstvo vitamín D zlepšuje telesnú výkonnosť jedinca.

Nedostatok vitamínu D – u koho je riziko vyššie

V posledných rokoch stúpa záujem o vitamín D vďaka novým objavom, ktoré svedčia o jeho dôležitom vplyve na imunitný systém. V článku nájdete informácie o tom, ktoré skupiny ľudí sú nedostatkom vitamínu D najviac ohrozené.

Mohlo by vás zaujímať