Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0042/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2834B
Názov produktu podľa ŠÚKL
MANTOMED 10 mg tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu