Ifirmasta 300 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ifirmasta 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/480/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59453
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ifirmasta 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu