Ifirmasta 300 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,01 € +0,17 € (+6,0 %)
Úhrada poisťovne 2,80 € -0,17 € (-5,7 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 3,01 € (0,0 %) 2,80 € (0,0 %)
10/21 3,01 € (+6,0 %) 2,80 € (-5,7 %)
09/21 2,84 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
08/21 2,84 € 2,97 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ifirmasta 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/480/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59453
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ifirmasta 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje irbesartan a patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Používa sa na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie),
  • ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Obvyklá odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg 1x denne. Je potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.
U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg je možné dávku zvýšiť na 300 mg (1 tableta tohto lieku) 1x denne alebo pridať iné antihypertenzívum (napríklad diuretika).

Pacienti s hypertenziou a diabetom 2. typu
Liečba sa má začať dávkou 150 mg irbesartanu 1x denne a postupne sa má zvyšovať na 300 mg (1 tableta tohto lieku) 1x denne, čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorení obličiek. Tablety nie je možné deliť, je preto potrebné zvoliť iný liek so silou 150 mg.

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg).
Je potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.

Starší ľudia
U pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o úvodnej dávke 75 mg, zvyčajne však nie je potrebné dávku u starších ľudí upravovať. Je potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.

Spôsob použitia

Tablety sa zapíjajú vcelku, 1x denne, najlepšie v rovnakom čase, nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí do 18 rokov neboli stanovené.
Pacienti s ťažkým poškodením pečene - nie sú klinické skúsenosti.
Počas liečby u pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. 
Počas liečby sa odporúča pravidelné monitorovanie krvného tlaku.
Liek obsahuje ricínový olej.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a môžu vyžadovať lekársku starostlivosť.
Tak ako pri podobných liekoch, aj u pacientov užívajúcich irbesartan sa pozorovali zriedkavé prípady alergických ko ... viac >

Účinné látky

irbesartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60